משולחן המנכ"ל מספר 9

תאריך:
28/11/2013
כ"ה כסלו תשע"ד
חברי המודדים המוסמכים שלום,

אני פונה אל המודדים שמבצעים תכניות לצרכי רישום וגושי הסדר עבור המרכז למיפוי ישראל. בימים האחרונים התברר לי שחלק מכם עדין לא קיבלו את התשלום המגיע לכם על חשבונות שהעברתם בחודשים האחרונים. קבלו את התנצלותי על כך; אעשה הכול כדי שמצבים אלו לא יקרו בעתיד.

אבקש מהמודדים שטרם קיבלו תשלום להעביר בהקדם את החשבונות אל כתובת המייל הבאה: havak@mapi.gov.il ​. אנו נטפל בתשלום החשבונות בהקדם.

אבקש מכם שבנוסף לתאריך ומספר, יכלול החשבון את מספר הפרויקט, שם העבודה ושם המפקח במרכז למיפוי ישראל; זאת כדי להקל על השלמת הטיפול בחשבונות.

חג חנוכה שמח!

 
בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​