משולחן המנכ"ל מספר 8

תאריך:
06/11/2013
ג' כסלו תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,

תקנות המודדים 2013

סיימנו לערוך את טיוטת התקנות! הנוסח המצורף מכיל את כל פרקי התקנות, אך מכיוון שכבר קיבלנו מכם לפני מספר חודשים התייחסויות לפרקים ג' ו- ד', אבקש מכם להתייחס כעת לפרק ה' בלבד (מיפוי וגאו-אינפורמציה).
שילחו בבקשה את התייחסותכם עד ליום חמישי 28.11.2013 אל מודדת מוסמכת כוכבית ברק מלשכת המדען הראשי, לדוא"ל kohavit@mapi.gov.il .

הנחיות המנהל

​בחודש יוני 2013 פרסמנו את הנחיות המנהל בנושאים הבאים:
1. הנחייה 1.2013: סווג נקודות גבול
2. הנחייה 2.2013: קביעת ערכי נקודות גבול והקלה בחלקות חצויות
3. הנחייה 3.2013: סימון גבולות

קיבלנו את תגובותיכם במיילים ובמפגשים שהתקיימו במזנון המרכז למיפוי ישראל, ותיקנו את ההנחיות בהתאם. ההנחיות מצורפות בגרסתן המחייבת, והן מפורסמות גם באתר האינטרנט שלנו.

שימו לב בבקשה:
1. ההנחיות ייכנסו לתוקף ביום ראשון 10.11.2013.
2. בשלב זה יש לפעול לפי הנחייה 1.2013 רק בעת שימוש בהקלה בחלקות חצויות, כמפורט בהנחיה 2.2013. סווג הנקודות יפורט בפרשה הטכנית של התצ"ר או התת"ג.
 
להלן פרוט המסמכים המצורפים:
1. טיוטת תקנות המדידה 2013
2. הנחייה 1.2013: סווג נקודות גבול
3. הנחייה 2.2013: קביעת ערכי נקודות גבול והקלה בחלקות חצויות
4. הנחייה 3.2013: סימון גבולות

בשבוע הבא אשלח אליכם עדכונים בנושאים שונים.

 
​בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​​