משולחן המנכ"ל מספר 7

תאריך:
04/11/2013
א' כסלו תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים שלום,

משלוח נקודות בקרה ומדידות  לאישור

נפח תיבת הדואר האלקטרונית לצורך משלוח נקודות בקרה ומדידות לאישור תחום חישובים גאודטיים במרכז למיפוי ישראל הוא 10MB. מכיוון שהתיבה מאוחסנת בפרויקט תהיל"ה הממשלתי (תשתית הממשלה לעידן האינטרנט), נפחה מוגבל לגודל זה והקבצים הנשלחים דרכה נבחנים בקפדנות מבחינת אבטחת מידע.

מודדים שמעוניינים לרכוש שרותי כספת להעברת נתונים בנפח של עד 500MB, שעלותה השנתית המשוערת היא 500 ₪, מוזמנים לפנות אל הרצל טוגנטמן בטלפון 03-6231992.

הגשת תכניות לצרכי רישום לפני חתימת הוועדה המקומית

תיק החישובים המוגש למרכז למיפוי ישראל כולל עותק של התצ"ר שנחתמה על ידי הוועדה המקומית. מהיום ניתן להגיש את תיק החישובים לביקורת ללא עותק חותם על ידי הוועדה המקומית.
שימו לב:
1. מטרת השינוי היא קיצור לוחות זמנים לקבלת אישור "כשרה לרישום", על ידי ביצוע ביקורת במרכז למיפוי ישראל במקביל להמתנה לחתימת הוועדה המקומית.
2. המתווה החדש דומה למתווה הקיים באישור רשת הבקרה: ניתן להגיש תצ"ר לפני אישור רשת הבקרה, התנאי לאישור התצ"ר ככשרה לרישום הוא אישור רשת הבקרה, ובמקרה שיש הבדל בערכי נקודות הבקרה בתיק החישובים וברשת הבקרה המאושרת, נדרש המודד לתקן את העבודה בהתאם לערכים המאושרים, ועלויות הביקורת הנוספות חלות על מזמין הביקורת.
3. בדומה: תנאי לאישור תצ"ר ככשרה לרישום הוא עותק חתום על ידי הוועדה המקומית, ובמקרה שיהיה הבדל בין הגרסה שהוגשה בתיק החישובים ובין הגרסה שאושרה על ידי הוועדה המקומית, יידרש המודד לתקן את תיק החישובים בהתאם לעותק שאושר על ידי הוועדה המקומית, ועלויות הביקורת הנוספות יחולו על מזמין הביקורת.

אספקת נתונים שלא נמצאים בבנג"ל

חלק מנקודות הבקרה לא נמצאות בבסיס הנתונים הנגיש לכם. נקודות בקרה אלו הן בדרך כלל בדיוק נמוך (לדוגמא נקודות שולחניות). אם בתהליך חישוב הגבולות חסרות לכם נקודות בקרה בבנג"ל, אתם מוזמנים לפנות למחלקת נתונים למודדים אל מילה חודורוב בטלפון 03-6231945 או אל קלאודיה אבלגון בטלפון 03-3261903.
המחויבות שלנו במרכז למיפוי ישראל היא לבצע חיפוש יסודי של הנקודות במספר מאגרי מידע לא ממוחשבים שיש לנו ולספק לכם מענה תוך 3 ימי עבודה לכל היותר.

משלוח חשבון עסקה במייל

לציבור הספקים שלנו: עד היום דרש המרכז למיפוי ישראל "עותק מקור" של חשבון העסקה. לשם כך נדרש המודד לשלוח את החשבון בדואר או להגיש אותו אישית למפקח על העבודה. מהיום ניתן לשלוח את חשבונות העסקה במייל למפקחים על העבודות.

עדכון רובד החקיקה

​להלן שמות חברי הצוות שנבחרו להכין את שאלון שיתוף הציבור בנושר עדכון רובד החקיקה: יובל צוברי (מודד עיריית ירושלים), אלדד פנקס, יעקב עזרא ושמעון ורזגר (בעלי משרדים עצמאיים), גילי קירשנר, כוכבית ברק, בשיר חאג' יחיא, יוחנן גביש וירון פלוס (המרכז למיפוי ישראל).

כפי שהסברתי במכתבי הקודם אליכם, הצוות יערוך סקר שיופץ לכולכם, והכנת התכנית הרב שנתית לעדכון רובד החקיקה תתבסס על תוצאות סקר זה. הצוות קיים 2 מפגשים עד כה והוא יסיים את חלקו בתהליך בעוד כשבועיים.

בשבוע הבא אשלח אליכם הודעה בנושא טיוטת תקנות המדידה והנחיות המנהל.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל