משולחן המנכ"ל מספר 6

תאריך:
11/09/2013
ז' תשרי תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים שלום,

עדכון רובד החקיקה

למרכז למיפוי ישראל תפקידים רבים, ביניהם: חקיקה, תקינה, הנחיה ואכיפה בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי והמדידות (להלן רובד החקיקה).

רוב הפעילות המקצועית שלכם המודדים המוסמכים, וגם שלנו, מבוססת על פקודת המדידות 1929, תקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב-1982 ותקנות המודדים (מדידות ומיפוי) תשנ"ח-1998.

מסקירת הנעשה ברחבי העולם ברובד החקיקה של תחומים אלו ניתן ללמוד על קשת רחבה של רמות חקיקה ותקנות. במדינת ישראל אנו מתבססים על חקיקה מתקופות שונות, חלקן רחוקות...

אנו מעוניינים לבצע חשיבה מחדש על רובד החקיקה ולגבש תכנית עבודה רב שנתית לביצוע תיקונים ותוספות נדרשים. חשוב לי לשתף אתכם בתהליך, לשמוע את דעתכם ולקבל את עזרתכם בגיבוש תכנית העבודה הרב שנתית. אמנם אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של עדכון וריענון תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), אך תקנות אלו הן רק חלק מרובד החקיקה.

קצת על שיתוף הציבור:


1. אמצעי מתקדם ועדכני להגיע לתוצאות איכותיות.

2. ניצול מאגר הידע העצום ומגוון הדעות של הציבור, לטובת הציבור.

3. קיימת מגמה מתרחבת להשתמש בכלי זה, לדוגמא במשפט מנהלי ובתכנון.

4. מאפשר לכל אחד להביע את דעתו.

5. מאפשר לכולנו להשפיע על חיינו האישיים, על הסביבה הקרובה לנו ועל התנהלות המדינה.

6. מבטא את המשילות הדמוקרטית במדינה נאורה.

להלן קישור לאתר שיתוף הציבור בנושאים משולחן הממשלה: http://www.shituf.gov.il/

כדי שתהליך השיתוף שלכם בקביעת תכנית העבודה הרב שנתית לעדכון רובד החקיקה יהיה מובנה ויעיל, הוחלט על הקמת צוות שתפקידו יהיה לערוך סקר שיופץ לכל המודדים המוסמכים. הכנת התכנית הרב שנתית תוכן על בסיס תוצאות הסקר. הצוות יורכב מארבעה מודדים מוסמכים ומארבעה עובדים של המרכז למיפוי ישראל.

המעוניינים להשתתף ישלחו דוא"ל אל מודדת מוסמכת כוכבית ברק kohavit@mapi.gov.il. ארבעת המודדים הראשונים שירשמו יהיו נציגי המודדים בצוות.

לשכה פתוחה

​הקשר של המרכז למיפוי ישראל עם המודדים המוסמכים חשוב לכולנו. ממשקי העבודה המשותפים שלנו רבים, וכך גם התלות ההדדית. חשוב לי ליצור ערוצי תקשורת שונים בינינו כדי שכולנו נוכל ללמוד, להשתפר ולספק שרות טוב יותר ומקצועי יותר.

החל מ- 1 באוקטובר 2013 תהיה לשכתי פתוחה לשני מפגשים בני חצי שעה, בימי שלישי בשעה 16:00, כל שבועיים. המעוניינים להיפגש איתי ירשמו מראש אצל עידית יוגב בטלפון 03-6231901 או בדוא"ל IditL@mapi.gov.il. אשמח לראותכם.

ביקור במרחבים

​לקראת סוף השנה אבקר בחמשת המרחבים של המרכז למיפוי ישראל: באר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה ונצרת. בכוונתי לנצל את הביקורים למפגש עם מודדים מוסמכים, במתכונת של השנה שעברה. מיד לאחר החגים נשלח אליכם הזמנה למפגשים אלו עם מועדים מדויקים.

אסיים באיחולי חגים שמחים, צום קל, גמר חתימה טובה וחופשות משפחתיות נעימות...

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל