משולחן המנכ"ל מספר 4

תאריך:
01/07/2013
כ"ג תמוז תשע"ג

חברי המודדים המוסמכים,

המרכז למיפוי ישראל מרחיב ומשכלל את השימוש באינטרנט באופן שוטף. אנו מאמינים שככל שנאפשר לציבור המודדים ואנשי המקצוע שעוסקים בתחומים משיקים, גישה קלה ופשוטה למידע, נוכל כולנו, אתם וגם אנחנו לשאוף לאיכות מקצועית תוך עמידה בלוחות זמנים ורמת שרות גבוהה.

להלן פרוט על אתרי האינטרנט שהוקמו, מוקמים ומתוחזקים על ידי המרכז למיפוי ישראל (קישורים לאתרים מצורפים מטה):

אתר המרכז למיפוי ישראל

האתר מספק מידע כללי על המרכז למיפוי ישראל ומידע מקצועי למודדים. באתר תמצאו את רשימת כל המודדים, את צרוף האותיות שמשמשות לזיהוי נקודות בקרה של כל מודד, תקנות, הנחיות ועוד.

חפשו את לשונית הטפסים: המרכז למיפוי ישראל אימץ את מתכונת "הטופס החכם" של מערך ממשל זמין. טופס בקשה לפתיחת תיק ביקורת אגד תצ"ר הוא דוגמא לשימוש בכלי זה. בימים אלו אנו מכינים טפסים חכמים נוספים, אשר יקלו עליכם את הפנייה אלינו. לדוגמא: במקום חמשת הטפסים שיש למלא לצורך אימון מודד, יהיה טופס חכם אחד שילווה את תהליך ההתאמנות, מההרשמה להתאמנות ועד לסיום תקופת ההתאמנות.

שרת המפות  הממשלתי  

השרת הוקם בהתאם להחלטת הוועדה הבין-משרדית לממ"ג. שכבות הבסיס באתר הן באחריות המרכז למיפוי ישראל: דרכים, מבנים, כיסויי קרקע, נקודות עניין, גבהים, גושים וחלקות ואורתופוטו. בנוסף, מספקים משרדי ממשלה רבים כ- 120 שכבות מידע: אנטנות סלולריות, קווי אוטובוס, נתונים מהלמ"ס ועוד. המידע מתעדכן באופן שוטף.

מצורף צילום מסך של הפינה הימנית עליונה של האתר:   

בעת העיון באתר ניתן לבחור סוגים שונים של מפת רקע. קנה המידה המרבי שניתן להגדיל אליו את הצפייה תלוי ברקע שנבחר (הקנ"מ מצוין בפינה השמאלית תחתונה של הדף). למשל, בעיון על רקע תצלום אוויר ניתן להגדיל את התמונה לקנ"מ 1:1,250, ובעיון ללא רקע ניתן להגדיל את התמונה לקנ"מ 1:250. נסו את השימוש במפות רקע היסטוריות.

אני מזמין אתכם להתנסות ב- יישומים שבאתר. אזכיר שניים מהם:

1. תוכלו לאתר את כל התוכניות המאושרות שחלות על תא שטח באמצעות היישום חיפוש תכניות בניין עיר, ולאחר מכן לעבור באמצעות קישור לאתר רשות מקרקעי ישראל לצורך הורדת קובצי התכנית או עיון בתקנון.

2. תוכלו למצוא את כל צילומי האוויר בתחום מסוים באמצעות היישום איתור והזמנת תצלומי אוויר, לבחור את התצלומים הנדרשים לכם, ולשלוח אלינו בקשה להצעת מחיר לרכישתם.

טופוקד - ממשק מאגרי המידע    

אתר זה מהווה פריצת דרך בהנגשת מאגרי המידע השונים של המרכז למיפוי ישראל. תפיסת העולם בבסיס הקמת האתר היא סביבת חיפוש גאוגרפית אחת לכל המידע שנדרש לכם המודדים, בעבודתכם היומיומית. האתר נמצא בתקופת הרצה ובקרוב הוא יפתח לפיילוט ל- 10 המודדים הראשונים שיירשמו אצל מודדת מוסמכת כרמלה שנצר, בכתובת carmela@mapi.gov.il . האתר צפוי להיפתח לקהל הרחב עד סוף שנת 2013.

רשת תחנות הקבע

האתר מנגיש את נתוני המדידה מ- 21 תחנות הקבע שלנו, לשימושכם, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. בקרוב תפתח התחנה ה- 22 בניצנה.

מרכז התמרות  גאודטיות 

אנו עוסקים בפיתוח מערכת מקוונת שתאפשר חישובי התמרות בין רשתות מדידה, תוך התייחסות לכל הנתונים שיכולים להשפיע על החישוב, לרבות חישובי גבולות, מדידת פרטים, מידע מבסיס הנתונים הקדסטרי הלאומי (בנק"ל) ומבסיס הנתונים הגאודטי לאומי (בנג"ל) ועוד. האתר נמצא בשלבים ראשונים של פיתוח והוא צפוי להיות פעיל במחצית השנייה של שנת 2014.

 

אתר המטאדאטה הממשלתי    

​בהתאם להוראה ממשלתית, על כל משרדי הממשלה לספק מידע כללי על המידע הגאוגרפי שעליו הן אחראיות. באתר תוכלו למצוא מגוון רב של מידע על המידע (מטאדאטה) של משרדי הממשלה, אשר מתעדכן מעת לעת.           

בשבוע הבא אשלח אליכם עדכונים שונים.   

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל