משולחן המנכ"ל מספר 3

תאריך:
18/06/2013
י' תמוז תשע"ג

חברי המודדים המוסמכים,

להלן עדכונים בנושאי תקנות המדידה והנחיות המנהל:

תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ''ח - 1998

מצורף קובץ pdf  של התקנות התקפות. לנוחותכם, מופיעות בתוכן העניינים הפניות (link) לכל אחת מהתקנות, ואפשרות חזרה לתחילת המסמך בתחתית כל דף. מסמך זה יופיע גם באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל.       
               

הנחיות המנהל התקפות

מצורף קובץ pdf  של כל הנחיות המנהל התקפות, שפורסמו משנת 1998 עד שנת 2007. לנוחותכם, מופיעות בתוכן העניינים הפניות (link) לכל אחת מההנחיות, ואפשרות חזרה לתחילת המסמך בתחתית כל דף. כמו כן, בתחילת במסמך מופיעה טבלה שבה מפורטים כל ההנחיות והעדכונים שלהן. גם טבלה זו כוללת הפניות. ההנחיות שמסומנות בשחור ואין להן הפניות – בוטלו.

 

המסמך לא כולל את שלושת הנחיות המנהל החדשות בנושאים: סווג נקודות, הקלה בשחזור חלקות והקלה בסימון גבולות. הנחיות אלו נמצאות בתקופת הרצה וקבלת תגובות מכם, כמפורט בהודעתי הקודמת.

מפגשי שאלות והבהרות בנושא הנחיות טיוטת התקנות 2013 והנחיות המנהל החדשות

​במייל הקודם הזמנתי אתכם להגיע לאחד מהמפגשים שיתקיימו במרכז למיפוי ישראל בנושאים אלו. המפגשים הם עבורכם ועבורנו; חשוב לנו לשמוע אתכם ולעזור לכם להתמודד עם השינויים, וחשוב לנו להשתפר בהתאם לתגובותיכם. לצערי נרשמו עד כה רק 12 מודדים מוסמכים לכל המפגשים. אני מבקש מכם להירשם ולהגיע למפגשים אלו, הם חשובים לכולנו.

המפגשים יתקיימו כאמור במזנון המרכז למיפוי ישראל בין השעות 16:00 ל- 18:00, בשלושת התאריכים הבאים: 23.06, 09.07, 16.07. אבקש להירשם למפגשים אצל רחל סרנגה, בכתובת דוא"ל saranga@mapi.gov.il , או בטלפון 03-6231908.

להלן פרוט המסמכים המצורפים:

1. תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ''ח - 1998 
2. ריכוז הנחיות המנהל התקפות עד משנת 1998 עד שנת 2007 

בשבוע הבא אשלח אליכם הודעה עם עדכון על מגוון השירותים המקוונים של המרכז למיפוי ישראל.

בברכה, 
רונן רגב, מודד מוסמך  

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל