משולחן המנכ"ל מספר 2

תאריך:
13/06/2013
ה' תמוז תשע"ג

חברי המודדים המוסמכים,
להלן עדכונים בנושאי תקנות המדידה והנחיות המנהל:

תקנות המודדים 2013

בימים אלו אנו עוסקים במרכז למיפוי ישראל בהכנת תקנות מודדים חדשות שיחליפו את התקנות התקפות משנת 1998. עד היום סיימנו לערוך את פרקים ג' (גאודזיה) ו- ד' (תצ"ר ותת"ג), ואנו מתכננים לסיים את פרק ה' (מיפוי וגאו-אינפורמציה) בעוד כחודש וחצי. לאחר מכן יועברו התקנות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ וחקיקה ו- נוסח החוק)  ולמשרדי ממשלה משיקים. אנו מתכננים לאשר את התקנות עד סוף השנה, אך לוח הזמנים אינו תלוי רק במרכז למיפוי ישראל. מצורפות לעיונכם והתייחסותכם טיוטות פרקים ג' ו- ד'. המסמכים יפורסמו גם באתר שלנו. חשוב לציין שהטיוטות עברו שינויים רבים בשנה האחרונה, תוך התייחסות לכלל ההערות שהועברו אלינו, ולכן אני ממליץ לקרוא אותן בעיון. את תגובותיכם שילחו בבקשה אל מודדת מוסמכת כוכבית ברק, מרכזת טכנולוגיות בלשכת המדען הראשי, לכתובת kohavit@mapi.gov.il

במקביל, אנו מכינים הנחיות מנהל חדשות. לאחר אישור התקנות נפיץ קובץ pdf  שיכלול את התקנות וההנחיות. הקובץ יהיה נוח לניווט, כדי להקל עליכם את ההתמצאות והעבודה עם המסמך.

הנחיות המנהל להקלות בחישוב חלקות וסימון גבולות

מי מכם שעוסק במדידה ועריכת תכניות לצרכי רישום, מכיר היטב את שתי סוגיות הבאות:

1. הקלות בחישוב חלקות עודף, בעיקר חלקות דרך וחלקות גדולות.

2. הקלות בסימון גבולות חלקות, כחלק מתהליך ביקורת התצ"ר.

במרכז למיפוי ישראל הוחלט שלא להמתין עם התקנות וההנחיות החדשות כדי לפתור את הסוגיות הנ"ל, ולכן הכנו 3 הנחיות מנהל שבכוונתנו להכניס לתוקף בהקדם;

ההנחיה הראשונה עוסקת בסווג נקודות גבול לפי דיוקן. אנו רואים את עתיד המידע הקדסטרי בבסיס הנתונים הקדסטרי הלאומי (בנק"ל), שהוקם ומתוחזק על ידי המרכז למיפוי ישראל. כדי שבסיס נתונים זה יהפוך למקור הנתונים הקדסטריים, יש לסווג כל נקודה בהתאם לדיוקה. שתי ההנחיות הנוספות עוסקות בשתי ההקלות הנדרשות לכם מעת לעת: חישוב חלקות עודף וסימון גבולות. מטרת ההנחיות היא לקבוע מבחן לקבלת ההקלות, ובכך לפטור את המודדים מהצורך להגיש בקשה מנומקת להקלה בכל פעם שנדרשת הקלה מסוג זה.

מסמכי ההנחיות מצורפים, והם יפורסמו גם באתר שלנו (שימו לב למחשבון שבעמוד 4 בהנחיית המנהל להקלה בחלקות חצויות). חשוב לנו לשמוע את דעתכם ולכן אתם מוזמנים לשלוח את תגובותיכם אל כוכבית (kohavit@mapi.gov.il   (20.07.2013. לאחר קבלת תגובותיכם ודיון בהערותיכם, ייכנסו ההנחיות לתוקף.

כדי לאפשר דיון ושאלות בנוגע למסמכים המצורפים, אני מזמין אתכם להיפגש אתנו במזנון המרכז למיפוי ישראל בין השעות 16:00 ל- 18:00, בשלושת התאריכים הבאים: 23.06, 09.07, 16.07. אבקש להירשם למפגשים אצל רחל סרנגה, בטלפון 03-6231908.

מפגשי שאלות והבהרות

כדי לאפשר דיון ושאלות בנוגע למסמכים המצורפים, אני מזמין אתכם להיפגש אתנו במזנון המרכז למיפוי ישראל בין השעות 16:00 ל- 18:00, בשלושת התאריכים הבאים: 23.06, 09.07, 16.07. אבקש להירשם למפגשים אצל רחל סרנגה, בטלפון 03-6231908.

להלן פרוט המסמכים המצורפים:

טיוטת תקנות המודדים. פרק ג' - גאודזיה
טיוטת תקנות המודדים. פרק ד' - תצ''ר, תת''ג
הנחיות המנהל לסיווג נקודות
הנחיות המנהל להקלה בסימון גבולות
הנחיות המנהל לקביעת ערכי נקודות גבול ולהקלה בחלקות חצויות

בשבוע הבא אשלח אליכם קבצים של תקנות המדידה התקפות, וריכוז הנחיות המנהל התקפות.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל