משולחן המנכ"ל מספר 1

תאריך:
09/06/2013
א' תמוז תשע"ג

חברי המודדים המוסמכים,

אנו, במרכז למיפוי ישראל, מעריכים את פועלכם היומיומי בתחום המדידות במדינת ישראל, ורואים חשיבות רבה בקשר איתכם. במהלך החודשים האחרונים התקיימה במרכז למיפוי ישראל עבודת מטה שמטרתה להקל על עבודתכם; אנו מעוניינים לעזור לכם להגיע לתוצאות מקצועיות ואיכותיות, בלוחות הזמנים התובעניים שאתם נדרשים לעמוד בהם.
למעשה, פעל המרכז למיפוי ישראל רבות בתחום זה בעשור האחרון: מערך תחנות הקבע, שרת המפות הלאומי (govmap) ומערכת המידע באינטרנט (תצפי"ת) הם חלק מהשירותים המתקדמים שהמרכז למיפוי ישראל מספק לאזרחי המדינה בכלל ולמודדים המוסמכים בפרט.

כדי לעדכן אתכם בהתקדמותנו בנושאים שונים, אשלח אליכם מעת לעת הודעת דוא"ל. חשוב לי להדגיש: לא מדובר בעדכונים כלליים, אלא בשינויים וכלי עבודה שישפיעו על עבודתכם ברמה היומיומית. אתר האינטרנט שלנו יתעדכן אף הוא בהתאם.

להלן פרוט הנושאים

פורום קדסטר

במהלך חודש מרץ 2013 החל לפעול במרכז למיפוי ישראל פורום הקדסטר. מטרת הפורום היא לעסוק בבעיות קדסטריות מכל סוג. להלן דוגמאות לנושאים שנדונו בפורום:

1.  קבלת החלטתה לגבי אי הסכמה בין מודד מבצע של תצ"ר לבין המבקר בנושא מיקום גבול.
2.  התייחסות להצעות ייעול לתהליך הכנת וביקורת תצ"ר ששלחו אלינו מודדים מוסמכים ועובדי המרכז למיפוי ישראל.
כולכם מוזמנים לפנות אל הפורום. הפנייה אל הפורום היא באמצעות הטופס המצורף. שילחו את הבקשה אל מודד מוסמך
שמעון ברזני רכז הפורום, שכתובתו shimon@mapi.gov.il.

הגשת תצ"ר באופן מקוון

במסגרת המעבר לעבודה בסביבה מקוונת, תתבצע ההגשה של תיקי חישובים באמצעות טופס חכם, כמוסבר במסמך המצורף. התקופה הקרובה תהיה תקופת מעבר, שבה ניתן יהיה להגיש את התיק גם במתכונתו הנוכחית.

 

מפרט קובץ להגשת תצ"ר

פיילוט של הגשת תצ"ר בפורמט CAD  הסתיים. למהלך זה מספר מטרות; אחת מהן היא בדיקת הקובץ בכלים ממוחשבים והשנייה היא ביטול הצורך בקובצי SRV. בעוד שבוע יתפרסם באתר המרכז למיפוי ישראל מסמך הנחיות להגשת הקבצים במפרט CAD, כולל דוגמאות לנוחותכם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר וללמוד על הנושא.

הדפסה על גליונות מיילר

הגשת גיליונות מיילר חתומים של תצ"ר תתבצע רק בסיום הביקורת. במהלך הביקורת יוגשו קבצים או גיליונות של נייר רגיל. נתחיל בתקופת הרצה, ובסיומה תועבר אליכם הנחיה קבועה.

אישור גליונות תצ"ר בוועדה המקומית

באחד ממפגשי פורום הקדסטר דנו חברי הפורום בצורך לאשר תצ"ר בוועדה המקומית, והוחלט שמעתה אין צורך לאשר גיליונות של מילואות ושל רשתות בקרה, אלא רק גיליונות עם סדר פעולות. כמו כן, סוכם שחשוב להעביר לוועדה המקומית את הגיליונות של גושי המקור, גם אם הם לא כוללים חלוקה חדשה, וזאת כדי שהוועדה תהיה מודעת לכל הגושים והחלקות שנכללים בתצ"ר, וכדי שניתן יהיה לקשר את גיליונות התצ"ר לגושים והחלקות שבתוכנית המפורטת או תכנית המתאר המאושרת.

בשבוע הבא אשלח אליכם הודעה בנושאים הקשורים לתקנות המדידה והנחיות המנהל.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך,
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל