מכרז 3707 - טעות במסמך ה' - דוגמת ערבות להגשת ההצעה

תאריך:
18/01/2016
ח' שבט תשע"ו

במכרז 3707 "איזון גאומטרי מדויק" בגבול מצרים במסמך "ה" - דוגמת ערבות להגשת ההצעה, חלו שתי טעויות:

- במספר המכרז (מספר הנכון 3707)

- בסכום הערבות הכתוב במילים (סכום הנכון הוא 20,000 (עשרים אלף))


לכל מסמכי המכרז:

http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Tenders/Pages/3707.aspx