מכרז 3644 - בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים

תאריך:
07/10/2013
ג' חשון תשע"ד

07/10/2013

מכרז 3644 - בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים (פרסום בעיתון בערבית)