מכרז 3643 - שירותי ניווט וצילום אווירי פוטוגרמטרי - הבהרה

תאריך:
18/11/2013
ט"ו כסלו תשע"ד