תשובות לשאלות למכרז ס 2014/2

תאריך:
17/11/2014
כ"ד חשון תשע"ה

​לתשומת ליבכם, התפרסמו שאלות ותשובות למכרז ס 2014/2:

http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Tenders/Pages/0_2_2014.aspx