סגירת שירותים פרונטליים

תאריך:
15/03/2020
י"ט אדר תש"פ

הודעה לציבור

לאור המצב, וכצעדים למניעת התפשטות מגיפת הקורונה, החל מיום 15.3.2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים במשרדי המרכז למיפוי ישראל קבלת קהל פרונטלית.

מעטפות עם בקשות לטיפול בחומרים ניתן להשאיר בעמדת הכניסה למתחם.


ניתן לפנות בכל בקשה למוקד התמיכה  :

טל: 6274* או 03-9298853

מייל: mapi_support@taldor.co.il


לעדכונים ומידע נוסף אנא עיינו באתרי מפ"י

https://www.mapi.gov.il/Pages/default.aspx