מכרז פומבי מס' וע/1-2016 - שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

תאריך:
29/11/2016
כ"ח חשון תשע"ז

​שם המכרז: מכרז פומבי מס' וע/1-2016 - שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

מספר המכרז: וע/1-2016

מועד פרסום: 28.11.2016

מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מיום ג', התאריך: 17/1/2017 (י"ט בטבת, תשע"ז) עד השעה 12:00​

למסמכי המכרז לחץ כאן​