כנס מאגר מידע לתשתיות אנרגיה והמים - 29/12/2016

​​משו​ב ג' - שיתוף מידע סוגיות וחסמים

ביטחון, חסם או אתגר ? - כפיר איבגי, אגף ביטחון ושע"ח, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מאגר נתוני תשתית בעיריית ת"א: שיתוף מידע ויישומים - מיכל ריטה גפני, עיריית תל-אביב

נקודות מבט שונות בשיתוף מידע:  בעז בר אילן, יועץ שיתוף ציבור​​