כנס פורום התשתיות ה-4 – 25.04.2018

סדר יום​

מצגות:

אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, דברי פתיחה

רונן רגב, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, דברי פתיחה