הכנת מפת סימון השבילים הראשונה

מתוך ראיון עם ציון שתרוג, לשעבר מנכ"ל מפ"י
ראיינו: כרמלה שנצר, ל' חשון תשס"ג, 5.11.2002
חיליק הורוביץ, תשס"ה, 2004.

סיפור הכנת מפת סימון השבילים הראשונה – מדבר יהודה בקנ"מ 1:100,000; הרעיון הובא מחו"ל;  אנשי צוות הוצאת המפה; תיקון ידני של טעות בהדפסה לפני מסיבת הפצת המפה.

בשנת 1963 התחלנו להכין מפה ראשונה של סימון שבילים, לפי המלצתו ובעידודו של מר אלסטר, מנהל מחלקת המדידות. המפה כיסתה את אזור מדבר יהודה. המפה השנייה שעשינו הייתה של אזור אילת. שתי המפות היו בקנה-מידה 1:100,000. לאחר מלחמת ששת הימים חידשנו את מפות מדבר יהודה ואזור אילת, והוספנו להן שטחים שנמצאו מעבר לגבול של לפני המלחמה. גם שתי המפות המעודכנות היו בקנ"מ 1:100,000. רק מאוחר יותר עברנו למפות סימון שבילים בקנ"מ 1:50,000.

המיפוי הסתמך הן על שבילים קיימים, שהפכו לשבילים מסומנים, והן ע ל שבילים חדשים. השבילים סומנו גם בשטח וגם על גבי תצלומי אוויר. בחרנו לעבוד על גבי תצלומי אוויר ולא בשולחנית או בכלי מדידה אחרים.

אני הגעתי לפרויקט הזה במקרה. באותה תקופה יצא ישראל סגל, מנהל מחוז באר-שבע, להשתלמות בחו"ל, ואני, שעבדתי בתכנון, מלאתי את מקומו לפי בקשת מר אלסטר. עבדתי יומיים בשבוע בבאר-שבע. הגיע אלי יוסי פלדמן מנהל בי"ס שדה עין גדי, וביקש את עזרתי בהכנת מפת סימון שבילים. העברתי את הבקשה לאלסטר, שקיבל את הרעיון והורה לי להשתתף בהכנת המפות.

לצורך הוצאת מפות סימון השבילים הוקם צוות. בראשו עמד הלל בירגר, שהיה מדריך טופוגרפיה ב"הגנה", ובין היתר היה מדריכו של יצחק רבין. הוא היה מזכיר את זה בכל הזדמנות. בירגר גם כתב את ספרי לימוד הטופוגרפיה הראשונים בארץ. מטיוליו באירופה, שם כבר הוכנו מפות סימון שבילים, הוא הביא את הרעיון לארץ. הוא ליווה את המפות הראשונות, והאישור האחרון להדפסתן היה תמיד שלו. עוד היו בצוות עזריה אלון, מנהל החברה להגנת הטבע; אדיר שפירא, מנהל רשות שמורות הטבע; עוזי פז מרשות שמורות הטבע; יוסי פלדמן, שהיה איש השדה. למפת אילת הצטרף אלינו אורי דביר, שלימים הפך להיות עורך הסדרה.

לקראת הוצאת המפה הראשונה של מדבר יהודה, נערכה מסיבה בבית-ספר שדה עין גדי. המסיבה נערכה בגבעה שנקראה "הפרונקל", ליד הגבול הישן עם ירדן, מעל בי"ס שדה. במסיבה היינו אמורים לחלק לאורחים המכובדים את המפה החדשה, בסה"כ קרוב ל- 100 עותקים. ברגע האחרון מצא מישהו, הלל בירגר אם איני טועה, טעות במפה. כנראה היה חסר שביל, שלא סומן במפה. לקחתי את אנשי מחלקת המדידות שהיו איתי, בראשם גאול מכליס (היה גם הנרי אלייקים והיו עוד), ועם טושים צבעוניים שרטטנו את החסר על גבי המפות.

במפה הראשונה ביקש ממני אלסטר, שאשרטט לבד את סימוני השבילים במפה עפ"י תצלומי האוויר. לא הייתי בקי בעבודה במכשירים פוטוגרמטריים. לעזרתי בא מוסא סבן שלימד אותי להשתמש ב"פרוז'קטור" – מכשיר שמשליך את הצילום על גבי המפה. כך יכולתי "להעתיק" את סימוני השבילים מהתצ"א למפה.

אלסטר הסכים שמחלקות הפוטוגרמטריה והליטוגרפיה יכינו את יתר המפות לפי התהליך המקובל.​