תאריכים בהיסטוריה של מפ"י חלק ג'

(מקודם: מחלקת המדידות ואגף המדידות)

חלק ג': משנת 1993 ואילך

ציון שתרוג - מנהל מפ"י בין 1 בינואר 1993 ל- 31 באוקטובר 1994
אביאל רון - מנכ"ל מפ"י בין 1 בנובמבר 1994 ל- 31 במרץ 2002
גיורא גולוד -  מנכ"ל בפועל בין 1 באפריל 2002 ל- 31 במרץ 2003
ד"ר חיים סרברו – מנכ"ל מפ"י החל מ- 1 באפריל 2003

סיכום: חיליק הורוביץ

ההיסטוריה הכרונולוגית של המרכז למיפוי ישראל בתקופה בה נכנס לעידן הדיגיטלי (ממ"ג, מכשירי מדידה, תחנות קבועות, רשתות חדשות, פיתוח קדסטר מבוסס קואורדינטות וקדסטר ותלת-מימדי); שיפר את השרות לציבור (מכירה מקוונת, אטלס ישראל החדש, הפורטל הלאומי, תערוכות מפות, האצת הרישום); היה שותף לקביעת גבולות המדינה (מצרים - השלמות, ירדן - מדידות וסימון).

1 בינואר 1993,

ח' טבת תשנ"ג

ציון שתרוג נכנס לתפקידו כמנהל השלישי של מפ"י. לפני כן, החל מ-20 בספטמבר 1992 מתפקד כמ"מ מנהל מפ"י, עקב נסיעת ד"ר אדלר לחו"ל.

17 ביוני 1993,

כ"ח סיוון תשנ"ג

מתקבלת החלטת ממשלה 1418 (תמ/83), בנושא הקמת מאגר המידע הגיאוגרפי הלאומי, בהמשך להחלטה תמ/12 מיום 25.12.1990. משמעות  ההחלטה היא, שתהיה "שפה משותפת" בין בסיסי הנתונים הגיאוגרפיים בין משרדי הממשלה והגופים השונים לבין הממ"ג הלאומי במרכז למיפוי ישראל, לחייב את משרדי הממשלה לעבוד לפיה, ולקדם את פעילות הממשלה בתחום הממ"ג לרמה ולשיטה הנהוגות במדינות מפותחות אחרות, גם כדי לשתף עימן פעולה.

 

דצמבר 1993,

חנוכה תשנ"ד

הטופונומסטיקון, ספר השמות הגיאוגרפיים בישראל, יוצא לאור במשותף ע"י המרכז למיפוי ישראל והוצאת "כרטא". הספר כולל 6865 שמות של ישובים, הרים, מעיינות, נחלים, חורבות, פארקים ועוד. הספר נערך ע"י פרופ' נפתלי קדמון, לשעבר ראש מדור כרטוגרפיה במפ"י.

ינואר 1994,

טבת/שבט תשנ"ד

מודפסת המפה הראשונה בסדרת המפות החדשה בקנ"מ 1:25,000. הסדרה מופקת ממסד הנתונים של הממ"ג הלאומי. שש המפות הראשונות, שיוצאות לאור עד 1997, מכסות חלק מאזור יהודה (שפלה, הר ומדבר). המפות הן טופוגרפיות, ללא סימון שבילים, שמורות טבע ותוספות אחרות.     

4 במאי 1994,

כ"ג אייר תשנ"ד

נחתם "הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו" (הסכם קהיר) בין ישראל לפלסטינים. עובדי מפ"י שותפו בהכנה הטכנית של מפות ההסכם, שהודפסו בדפוס מפ"י.

26 באוקטובר 1994,

כ"א חשוון תשנ"ה

נחתם הסכם השלום בין מדינת ישראל לממלכת ירדן במעבר הגבול החדש צפונית לאילת. המרכז למיפוי ישראל שותף ליחידה הצבאית במו"מ ובסימון הגבול בין שתי המדינות. מפ"י שולח נציגים ל- JTE (Joint Team Experts), ושולח גם צוותים למדידות בשטח ולסימון הגבול. תחום חישובים מספק נתונים למודדים. בית הדפוס של המרכז מדפיס את אלבום האורתופוטו בו מסומן תווי הגבול, אלבום ראשון מסוגו בסימון גבולות בינ"ל בעולם.
1994אטלס "ישראל 1:100,000" יוצא לאור ע"י המרכז למיפוי ישראל והוצאת "כרטא". מול המפות – הסברים על האתרים שמופיעים בתחומן. לאטלס נספח רשימון השמות הגאוגרפי – נוסח מקוצר של הטופונומסטיקון.

31 באוקטובר 1994,

כ"ו חשוון תשנ"ה

ציון שתרוג מסיים את תפקידו כמנהל מפ"י ב- 31 באוקטובר 1994. הקשר עם מפ"י אינו מסתיים. ציון שתרוג יהיה חבר בוועדה המייעצת למנכ"ל מפ"י, ובמקביל ילמד כרטוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב.

1 בנובמבר 1994,

כ"ז חשוון תשנ"ה

אביאל רון נכנס לתפקידו כמנהל הרביעי של מפ"י.

 

נובמבר 1995,

חשוון/כסלו תשנ"ו

נערך מפקד האוכלוסין והדיור בישראל. משנת 1992 ועד המפקד עוסק מפ"י, בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהכנת מסד נתונים אחיד של מיפוי 193 ישובים בישראל שאוכלוסייתם עולה על 2000 תושבים. המיפוי מאוחסן כמערכת מידע גאוגרפי המשלבת מידע גרפי ואלפא-נומרי. לקראת המפקד מוצא מסד הנתונים של 101 מהיישובים כולל מבנים, צירי דרכים וסיווגם, שמות רחובות, מספרי הבתים, שימושם וייעודם; מסד הנתונים של יתר היישובים כולל רק חלק מהנתונים.
1995אביאל רון, מנכ"ל מפ"י, מקים את לשכת המדען הראשי, ומעמיד בראשו את ד"ר יוסף פוראי. מיסוד פעילויות המחקר המדעי והפיתוח הטכנולוגי יתרום להאצה בפעילות המדעית לה שותף המרכז. המדען הראשי במפ"י אחראי לקדם פרסומים מדעיים המושתתים על מחקרים שבוצעו במרכז למיפוי ישראל או בשיתוף פעולה עמו, ליזום פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים בארץ ובעולם, וכן ליזום כינוסים מדעיים.

פברואר 1995,

אדר תשנ"ה

המרכז למיפוי ישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים מוציאים לאור את אטלס ישראל החדש. זוהי המהדורה הרביעית של האטלס, והראשונה בפורמט נוח לשימוש בידי התלמידים. האטלס מותאם לתוכנית הלימודים בישראל, מיושמות בו טכנולוגיות מתקדמות של תצלומי לווין ותצלומי-אוויר, והוא כולל מגוון נרחב של נושאים.
1996מפ"י רוכש מצלמה אווירית מדגם RC 30 באורך מוקד 152 מ"מ ועדשה בעלת כושר הפרדה טוב יותר מכל קודמותיה.

16 בינואר 1996,

כ"ד טבת תשנ"ו

נחתמת הסכמה על תוואי הגבול הימי בין ישראל לירדן בראש מפרץ אילת. זהו הגבול היחיד במים ריבוניים שהוסכם עד עתה בין מדינות האזור. הגבול הימי נקבע על-פי שיטה חדשה להתוויית גבול ימי בראש מפרץ בין מדינות, המשלב התייחסות הן לשיטת קביעת גבול בין חופים סמוכים והן לשיטת קביעת גבול בין חופים מוליים (זה מול זה).

26 במרץ 1996,

ו' ניסן תשנ"ו

בפגישה ברפיח מוסכם תיעוד הגבול שנעשה במשותף על-ידי צוותי המודדים של ישראל ומצרים בספטמבר 1992 באמצעות מכשירי GPS. התיעוד המשותף מיועד לאפשר את סימון קו הגבול במקומו הנכון בכל מאגרי המידע, בכל המפות ובכל קני-המידה. כן מבטיחה המדידה את האפשרות לשחזר במקומו כל עמוד או כל קטע בקו הגבול בהתאם לצורך.

ספטמבר 1996,

אלול תשנ"ו / תשרי תשנ"ז

יוצאת לאור המהדורה הראשונה של אטלס "ישראל על המפה" ע"י מפ"י וחברת "קורדינטה" בע"מ. באטלס - מפות כבישי ישראל (1:175,000) ומפות ערים (רובן בקנ"מ 1:12,500). עד 2003 תצאנה לאור שש מהדורות של האטלס.

דצמבר 1996,

כסלו/טבת תשנ"ז

 

לקראת המעבר מרשת ישראל הישנה לרשת ישראל החדשה מוציא המרכז למיפוי ישראל לאור את הספר התמרה בין רשתות ישראל. הספר מיועד להקל על המודדים לעבור מרשת ישראל הישנה לחדשה ולהיפך. הספר כולל טבלת היפוך בין שתי הרשתות. בספר מפורטת רמת הדיוק המוגבלת של טבלת ההיפוך.  למרות שהרשת החדשה תכנס לשימוש רשמי רק ביולי 1998, במפ"י כבר משתמשים בה מראשית שנות ה- 90' למסד נתוני הממ"ג, ומ- 1994 להכנת תצ"רים ומפות גושים.

23 דצמבר 1997,

כ"ד כסלו תשנ"ח

מנהל המרכז למיפוי ישראל, אביאל רון, ממליץ לציבור המודדים המוסמכים להשתמש בערכי האיזון החדשים של נקודות הבקרה האנכית של מדינת ישראל החל מ- 1 בפברואר 1998. לאחר תקופת נסיון של חצי שנה, ועל פי הלקחים, יעבור מפ"י לשימוש בלעדי בגבהים החדשים. הערכים החדשים, של 3425 נקודות בקרה אנכית, מדוייקים יותר, והם מהווים תוצאה  של תיאום רשתות האיזון ומדידת נקודות הבקרה בעשר השנים האחרונות. 

מרץ 1998,

אדר תשנ"ח

הועדה הבינמשרדית לרישום זכויות במקרקעין בראשות אלי דליצקי (ועדת דליצקי) מוציאה תמצית דו"ח על מצב רישום יחידות הדיור בישראל. כ- 783,000 דירות, שהן כ- 47% מכלל הדירות בנות הרישום, אינן רשומות בפנקסי רישום המקרקעין. ד"ר גרשון שטיינברג ממפ"י חבר בוועדה. בעקבות הדו"ח, ולצורך האצת הרישום, מוקמות פונקציות של מודד ראשי במשרד הבינוי והשיכון ובמינהל מקרקעי ישראל, מולם עובדים מודדים להכנת תצ"רים וגושים. מפ"י, המאבד מהבלעדיות שלו בתחום הקדסטר, נשאר אחראי על הביקורת והאישור לתצ"רים, על הפיקוח המקצועי, ועל פיקוח ואישור גושים. פעילות זו תצמצם את מספר יחידות הדיור הלא רשומות לכ- 400,000 בראשית 2004  ולכ- 300,000 באפריל 2007, ועוד היד נטויה.    

7 במאי 1998,

י"א אייר תשנ"ח

מתפרסמות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח – 1998. התקנות עוסקות ברשת בקרה אופקית ואנכית, במיפוי הטופוגרפי, בכיול ובתקינות ציוד מדידה, ובמדידה ועריכה של תוכניות לצרכי רישום. הן מחליפות את תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשמ"ז – 1987.  

8 ביולי 1998,

י"ד תמוז תשנ"ח

החלטת ממשלה מס' 3982 על הקמת ארכיון לאומי למפות ולתצלומי אוויר במרכז למיפוי ישראל. נבחר צוות משותף בהרכב גנז המדינה, נציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד הבטחון, אגף התקציבים במשרד האוצר ומנהל מפ"י שיעמוד בראשו. הצוות יגיש תוך שלושה חודשים תוכנית להקמת הארכיון במפ"י.

23 ביולי 1998,

כ"ט תמוז תשנ"ח

רשת ישראל החדשה מוכנסת לשימוש רשמי, לאחר פרסום תקנות המדידה התשנ"ח - 1998. לרשת החדשה נבחר היטל מרקטור רוחבי שומר צורה ITM – Israel Transverse Mercator)), מדוייק יותר מהרשת הישנה (היטל קאסיני-סולדנר), הנעשית מדוייקת פחות ככל שמדרימים לכיוון אילת.  
1998מסתיימים המדידה והחישוב של הרשת הגאודטית הגאודינמית החדשה, הכוללת 160 נקודות מדרגה עליונה (1(G. יעודה העיקרי של הרשת -  הקמת תשתית גאודטית לשנות האלפיים. הרשת תתרום להגדרה מחדש של התשתית הגאודטית הארצית (הראשית). יחול שיפור בדיוק ובאחידות הרשת, כתשתית להגדרת בסיס מדידה (דאטום) מרחבי בישראל ולהגדרת דאטום גאומטרי (אליפסואידי) לגבהים.
1999-1998מפ"י מתחיל לייצר אורתופוטו סדרתי לצרכים אזרחיים במדינת ישראל, בשותפות עם השוק הפרטי. האורתופוטו הוא ספרתי, מכיסוי ארצי. הוא מיוצר על בסיס צילומי אוויר אנלוגיים במצלמות פוטוגרמטריות סטנדרטיות. התצלומים נסרקים בסורק פוטוגרמטרי מדויק ומעובדים בצורה ממוחשבת על בסיס בקרה מהממ"ג הלאומי הטופוגרפי. האורתופוטו מתעדכן אחת לשנה.  שכבת האורתופוטו הספרתי הפכה לאחת משכבות הבסיס של הממ"ג הלאומי הטופוגרפי וזמינה לשימוש הציבור.
1999הספר 50 שנות מיפוי ישראל, 1999-1948, יוצא לאור ע"י המרכז למיפוי ישראל ביוזמת מנכ"ל מפ"י, אביאל רון. הספר נכתב ע"י ד"ר רון אדלר וד"ר דב גביש. הוא סוקר את תחומי העיסוק במפ"י ואת תהליכי השינוי שחלו בהם ב-50 השנים הראשונות של מדינת ישראל. הספר עוסק במיפוי, ברשתות בקרה, בהסדר הקרקעות, בכוח האדם, בסוגי המפות ובתצלומי אוויר, במעבר לטכנולוגיה הספרתית, במערכת המידע הגאוגרפית הלאומית (הממ"ג הלאומי), גבולות המדינה ועוד. 
1999מתחדשת הוצאת המפות בקנ"מ 1:25,000. ניתן דגש  למיפוי צפון הארץ, מהכרמל וצפונה. המפות, בשונה מהמפות הטופוגרפיות 1:25,000 של יהודה, כוללות מיפוי שמורות-טבע, סימון שבילים, שבילי אופניים ועוד. בחלק מהמפות מודפסים הסברים בגב המפה על המקומות והאתרים המופיעים במפה. בשנת 2004 תתקבל החלטה למפות רק אזורים מטויילים בצפון הארץ ובמרכזה, בשל העלות, בזמן ובכסף, למיפוי כל הארץ.
1999מוקם במפ"י גף למיפוי ימי, שנועד למפות את חופי ישראל ונמליה. הפעילות הראשונה של הגף היא שדרוג של המפה הבריטית הימית של חיפה. המפה כוללת מיפוי אזור החוף שבין עכו לעתלית.

1999-2000

 

 

מתקבלות החלטות ממשלה 144/99 ו- 2216/2000  בנושא ייעול השימוש בקרקע, בנושא הקדסטר התלת-מימדי והמרחבי. עפ"י החלטות אלה יש להסדיר את התנאים שיאפשרו ניצול מתחם קרקע למספר שימושים, בבעלויות שונות, מעל פני השטח ומתחתיו. משרדי הממשלה והגופים המוסמכים, ביניהם המרכז למיפוי ישראל, נדרשים לגבש פתרונות לבעיות הנגזרות מהחלטות אלה.
2000מחלקת הפוטוגרמטריה במפ"י עוברת לעבודה בפוטוגרמטריה ספרתית, מתוך התבססות על סריקת תצלומי האוויר האנלוגיים. לצורך כך נרכש סורק פוטוגרמטרי איכותי. העבודה העיקרית על התחנות הספרתיות מתבססת על תכנות מסוג ATLAS KLT ומשמשת להכנת חומר למכרזי קליטה לממ"ג הלאומי, לבקרת איכות ותיקונים של החומר שמגיע מהספקים ולתאום החומר והזנתו לספריית הממ"ג.

מרץ 2000,

אדר א'/אדר ב' תש"ס

מפ"י מוציא לאור מפת צליינות של ים כנרת לקראת ביקור האפיפיור יוחנן-פאולוס השני בישראל. המפה, בקנ"מ 1:30,000, נקראת

 The Sea Of Galilee Christian Sites Around, והיא כוללת גם מיפוי בקנ"מ 1:10,000 של אזור טבח'ה- כפר נחום. בנוסף, מדפיס מפ"י מפות תיירות באנגלית של ירושלים, נצרת ומפת ה- Holy Land, לצורכי הצליינים המתכננים לבקר בארץ הקודש בשנת 2000. 

יוני 2000,

סיוון תש"ס

מתקבלת החלטה שלא לפתוח בשנת הלימודים תשס"א את מגמת לימודי הגאודזיה במכון ויניק שבביה"ס החקלאי "מקווה-ישראל". הסיבה: העדר מספר מספיק של תלמידים. בכך מסתיימת תקופה בת כ- 25  שנים, בהן הכשיר המכון 407 טכנאי מדידות. מפ"י הכין את תוכנית הלימודים ושלח את רוב המרצים ללמד במגמה זו. חיים מרקוביץ', מעובדיו הבכירים של מפ"י, היה מנהל המגמה ברוב שנותיה. 

23 ביוני 2000,

כ' סיוון תש"ס

הצלם האווירי של מפ"י, אלכס בורד, והטייס, מאיר הבר, נהרגים בהתרסקות מטוס של חברת "אופק" בים מול חופי הרצליה, בטיסת צילום. בתאונה ניזוקה מצלמת ה- 30RC, ויוצאת מכלל פעולה.

שלהי 2000,

ראשית תשס"א

אמנון ליפשיץ מסיים את תפקידו כמתאם מדידות במנהלת התיאום והקישור עם הפלסטינים באזור חבל עזה, שישבה באזור התעשיה ארז. ליפשיץ ישב באזור התעשיה ארז מאז סיים את תפקידו כקמ"ט מדידות באזח"ע בשנת 1994, לאחר חתימת הסכם אוסלו.
2001מפ"י, החברה להגנת הטבע והוועדה לשבילי ישראל  משלימות את סדרת מפות סימון שבילים בקנ"מ 1:50,000 עם הוצאת המפה האחרונה בסדרה: בקעת הירדן ומזרח השומרון (גליון 6-5).

מאי 2001,

אייר/סיוון תשס"א

במרינה של הרצליה מתקיים טקס ההשקה של המפה הימית הראשונה שהוכנה במפ"י: מפת מעגנת הרצליה בקנ"מ 1:10,000, עם "בול" של המעגנה בקנ"מ 1:5000. בטקס משתתפים מנכ"ל מפ"י, אביאל רון, וראש עיריית הרצליה, יעל גרמן.

6 בספטמבר 2001,

י"ח אלול תשס"ב

מפ"י חונך את הארכיון הלאומי למפות ולתצלומי-אוויר עפ"י החלטת הממשלה מס' 3982 להקמת הארכיון. בטקס משתתפים עובדי מפ"י, אורחים ונציגי מוסדות העובדים עם מפ"י. אורח הכבוד, שגם גוזר את הסרט, הוא שר הבינוי והשיכון, מר נתן שרנסקי.

ינואר 2002,

טבת/שבט תשס"ב

במוזיאון ישראל בירושלים מוצגת תערוכת "מפות בארץ הקודש", המציגה מפות עתיקות וחדשות של ארץ-ישראל. חלק מהמפות המוצגות בתערוכה הן מהארכיון הלאומי במפ"י.

ערב פסח תשס"ב,

26 במרץ 2002

מנכ"ל מפ"י, אביאל רון, נושא נאום בפני עובדי מפ"י לקראת היציאה לחופשת הפסח. בדיעבד יסתבר כי זהו נאומו האחרון בפני עובדי המרכז. אביאל ושני ילדיו, ענת ועופר, נרצחים בפיגוע טרור במסעדת "מצה"  בחיפה, בחול המועד פסח.

1 באפריל 2002,

חול המועד פסח,

י"ט ניסן תשס"ב

גיורא גולוד, הסמנכ"ל למידע ולמיפוי, מתמנה למנכ"ל בפועל של מפ"י. המינוי יתארך מדי שלושה חודשים, עד סוף מרץ 2003.

1 בספטמבר 2002,

כ"ד אלול תשס"ב

צוות חוקרים מתחיל בביצוע פרוייקט מחקר ופיתוח בנושא הקדסטר התלת-מימדי והרב-שכבתי בישראל, עפ"י הזמנת מפ"י. הצוות יבדוק את ההיבטים השונים הקשורים להכנת ולאישור תוכניות עפ"י חוק התכנון והבנייה. צוות התכנון כולל, בין היתר, את אורי שושני, מהנדס גאודזיה ומנהל הפרוייקט; משה בנחמו, מהנדס גאודזיה (כיום, עובד מפ"י); ד"ר יוסף פוראי, המדען הראשי של מפ"י, ועו"ד גילי קירשנר, היועצ"מ של מפ"י, יהיו שותפים בניהול הפרוייקט. הפרוייקט יארך שנתיים, עד הגשת הדו"ח המסכם למפ"י בספטמבר 2004.

1 באפריל 2003,

כ"ח אדר ב' תשס"ג

חיים סרברו    נכנס לתפקידו כמנהל החמישי של מפ"י.

שלהי  2003

 

מנכ"ל מפ"י, חיים סרברו, מחליט על פעולה עקבית למימוש קדסטר מבוסס קואורדינטות במדינת ישראל, שיהיה בסיס לשיפור תהליך התכנון, הבנייה ורישום המקרקעין במדינת ישראל, יתרום לקיצור משמעותי בלוח הזמנים של יישום התהליך, יספק תשתית להגדלת סחירות המקרקעין ואף ישפר את תשתית הנתונים הקדסטרית הלאומית.
2004-2003נערך פיילוט, לצורך פרוייקט הקדסטר התלת-מימדי, במרכז העסקים העירוני הראשי הנבנה בעיר מודיעין. המסקנה מהפיילוט היא, שניתן כבר עתה להכין תוכניות מרחביות לצורכי רישום (תצ"רים מרחביים), שיכללו מודלים תלת-מימדיים של השכבות השונות. דו"ח מסכם של הפיילוט מוגש למפ"י על-ידי חברת ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ, באוגוסט 2004.
2004מפ"י מדפיס מפה פיסית בקנה-מידה 1:400,000 בעיבוד חדש, ממוחשב. במקביל, על-פי החלטת מנכ"ל מפ"י, ד"ר חיים סרברו, מודפסת מפה בקנ"מ 1:400,000 בערבית, שהיא שפה רשמית במדינה. המפה תוכנס גם לאטלס ישראל החדש ב- 2008, בקנ"מ 1:300,000.

7 בינואר 2004,

י"ג טבת תשס"ד

מתקיים פורום ראשון בנושא הקדסטר המבוסס קואורדינטות בראשות מנכ"ל מפ"י, חיים סרברו, ויו"ר אגודת המודדים, יוסי קראוס. בפורום נדונה סוגיית גיבוש עקרונות הקדסטר המבוסס קואורדינטות: השאלה העקרונית היא אם לבנות תשתית נתונים חדשה ומדוייקת ולהתייחס אליה בלבד, או להתייחס גם למדידות שנעשו עד כה (שרמת דיוקן נמוכה).

מאי 2004,

אייר/סיוון תשס"ד

מנהל צוות פרוייקט המו"פ בנושא הקדסטר התלת-מימדי, אינג' אורי שושני, מציג בכנס אגודת המודדים הבינלאומית (FIG) את תוצאות עבודת הצוות, שזוכה לשבחים ממומחים ברחבי העולם. לאחר הצגת הנושא נחשבת ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום זה.

מאי 2004,

אייר/סיוון תשס"ד

מפ"י נכנס לביצוע התוכנית להאצת אישור תוכניות לצורכי רישום. היקף התצ"רים בשנים 2008-2006 יגדל ל- 1400-1200 בשנה לעומת 800-600 תצ"רים לפני עשור, וזאת בעת שמספר עובדי מפ"י הולך וקטן. לפרוייקט נכנסים מודדים מבקרים, שאינם ממפ"י, אך הם מקבלים מינוי כמבקרים מהמנכ"ל. מערכת שליטה ומעקב (שלו"ם) עוקבת אחר התהליך ומאפשרת גם אחידות בתהליך הביקורת.

ספטמבר 2004,

אלול תשס"ד / תשרי תשס"ה

צוות פרוייקט המו"פ בנושא הקדסטר התלת-מימדי מגיש למנכ"ל מפ"י את הדו"ח המסכם של עבודתו. עיקרון חשוב: קידום הקדסטר התלת-מימדי והרב-שכבתי מבלי לבצע מהפכות בהליכי רישום המקרקעין, אלא לבצע תוספות הכרחיות בלבד. הקדסטר התלת-מימדי יבוצע רק באתרים בהם יש או מתוכננת מציאות מרחבית בתת-הקרקע או בעל-הקרקע. בכך ניתן יהיה ליישם את הקדסטר התלת-מימדי, תוך שינוי סעיפים רלוונטיים בחוק המקרקעין, בחוק התכנון והבנייה ובתקנות הרלוונטיות.
2005מעתה מפותח ומיושם במרכז למיפוי ישראל מאגר מידע גאוגרפי כרטוגרפי. תוכנת ה-ARCGIS, החל מגרסה מספר 9.2, מכילה יכולות לעריכה כרטוגרפית של בסיס נתונים גאוגרפי. התוכנה מאפשרת הצגת כל הישויות בהתאם להגדרות על גבי מסך, ובכך מתאפשר השימוש בכלי עריכה ותיקון של התוכנה, על מנת לערוך את הנתונים לכלל מוצר כרטוגרפי באיכות גבוהה.

נובמבר 2005,

חשוון תשס"ו

מפ"י מוציא לאור את אטלס קו החוף – מפ"י 2005. האטלס נעשה לצורך חוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד, 2004, שנכנס לתוקף ב- 15 בנובמבר 2004, ושתכליתו היא שמירת הסביבה החופית של ישראל.

26 בינואר 2006,

כ"ו טבת תשס"ו

בפורום וולונטרי בנושא הקדסטר מבוסס הקואורדינטות מוצגות שתי גישות של שני צוותי פיילוט:

1. צוות של ד"ר שמואל חודורוב, שמסקנתו - ניתן להתבסס על ערכי  נקודות ישנים שיותמרו לרשת 2005. השלמות של נקודות שלא שרדו ושל גושים חדשים יעשו במדידות חדשות.

2. צוות של חב' ארמי גרינשטיין הנדסה גאודטית בע"מ, שמסקנתו – יש לייצר מאגר בסיסי של ערכים שילקחו מפרוייקטים של מדידות שנעשו לפי תקנות 1998, לצרף ערכים מפרוייקטים גדולים שייעשו מעתה, ולקבל נפח נתונים גדול בהשקעה נכונה.

ד"ר גרשון שטיינברג מחייב מעבר לרשת 2005 כתנאי לקדסטר המבוסס קואורדינטות; רשת ישראל החדשה אינה מדוייקת מספיק.

18 באפריל 2007,

ל' ניסן תשס"ז

מתפרסמת הנחיית המנהל למודדים על החובה לשימוש ברשת ישראל 2005 לכל נקודת בקרה חדשה. רשת 2005 הינה רשת בקרה חדשה ומדוייקת המבוססת על מערך תחנות הקבע (G0), ועל הקואורדינטות שנקבעו להן ברשת ישראל החדשה ב- 1.10.2004. נוספות להן נקודות הרשת הגאודינמית (G1) שנמדדו מתוך שימוש בתחנות הקבע, וכ- 1200 נקודות בקרה נוספות  ( (G2שנמדדו ביחס לתחנות הקבע.  ההנחייה תחול ב- 1 במאי 2007.

3 בספטמבר 2007,

כ' אלול תשס"ז

במוזיאון הצילום בגן התעשייה תל-חי נפתחת תערוכת "גאוגרפיה של מלחמה" - תערוכת המפות והצילומים של ארץ-ישראל במלחמת-העולם הראשונה. את התערוכה מארגנים אנשי המרכז למיפוי ישראל. מוצגים בה כ- 90 מפות וצילומי אוויר, רובם מארכיון המפות ותצלומי האוויר של מפ"י. תמונות, מפות וסיוע מקצועי ניתנים על-ידי אנשי מחקר בתחומי המיפוי וההסטוריה הצבאית: ד"ר דב גביש וד"ר יגאל שפי. אוצר התערוכה: ד"ר חיים סרברו, מנכ"ל מפ"י. המפות והתצ"א מציגים את ההכנות לקרבות (התבצרות), הקרבות וצירי התקדמות הכוחות, וגבולות א"י שבחלקם הם תוצר של המלחמה.

28 בנובמבר 2007,

י"ח כסלו תשס"ח

נערך טקס ההשקה של הפורטל הלאומי למידע גאו-מרחבי בראשות שר הבינוי והשיכון, זאב בוים ומנכ"ל מפ"י. הפורטל מאפשר איתור  ומידע ספציפי על ישובים, מוסדות ואתרי תשתית אחרים בעזרת דפדפנים, איתור כתובות, גושים וחלקות, ועוד. האתר זמין לציבור הרחב, לגלישה ברשת.
2008ברשת תחנות הקבע מגיע מספר התחנות ל- 19, והן מפוזרות בצפיפות המאפשרת השגת הדיוק הנדרש במדידות לצרכי הסדר ורישום מקרקעין. שיטת העבודה, המסתמכת על תחנות הקבע ומאפשרת מדידות מדוייקות בזמן אמיתי נקראת RTK (Real Time Kinematic).

23 בינואר 2008,

כ"א שבט תשס"ח

נערך טקס חתימה על הסכם לשיתוף פעולה בין מפ"י לבין הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון. על ההסכם חותמים מנכ"ל מפ"י, ד"ר חיים סרברו, והמשנה לנשיא הטכניון, פרופ' פאול פייגין.

אפריל 2008,

ניסן תשס"ח

המרכז למיפוי ישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים מוציאים לאור את אטלס ישראל החדש – האטלס הלאומי. זוהי המהדורה החמישית של האטלס, וכקודמתה (מהדורת 1995), זמינה לכל תלמיד. האטלס שם דגש על נושאים רלוונטיים למציאות העכשווית, כוללת חידושים דידקטיים עפ"י הערות מורים ואנשי חינוך, ונעשית תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות (מיחשוב, ממ"ג ועוד).

11-3 ביוני 2008,

כ"ט אייר - ח' סיוון תשס"ח

מנכ"ל מפ"י, ד"ר חיים סרברו, משתתף בכנס  ISPRS  2008 בבייג'ינג. בעת שהותו בסין הוא מקיים פגישה עם סגן שר התשתיות הסיני ועם אנשי SBSM  (מרכז המיפוי הלאומי של סין). כעבור שנה יחתם הסכם לשת"פ בין שני מרכזי המיפוי, הסיני והישראלי.

19 ביוני 2008,

ט"ז סיוון תשס"ח

מנכ"ל מפ"י, ד"ר חיים סרברו, מקבל את דגל  FIG (ארגון המודדים הבינלאומי) בכנס השנתי של הארגון, לקראת ארוח הכנס השנתי הבא בישראל.

25 בספטמבר 2008,

כ"ה באלול תשס"ח

מתקיים טקס השקת אטלס ישראל החדש – האטלס הלאומי, שנערך במשותף ע"י מפ"י והאוניברסיטה העברית בירושלים. האטלס מוקדש לזכר פרופ' אריה שחר, והוא כולל חידושים רבים בתכנים (בעיקר נושאים רלוונטיים למציאות העכשווית ונושאים התופסים מקום נכבד בסדר היום הציבורי), בדידקטיקה (הטמעת רעיונות והערות של מורים לגאוגרפיה ואנשי חינוך) ובטכנולוגיה (מיחשוב מלא, שימוש בטכנולוגיות ממ"ג - מערכת מידע גאוגרפי ועיבוד תמונות). מנכ"ל מפ"י, ד"ר חיים סרברו הוא מ"מ יו"ר מערכת האטלס.

30 באוקטובר 2008,

א' חשוון תשס"ט

נחתם הסכם לשיתוף פעולה עם LVG – מרכז מיפוי וקדסטר של מדינת בוואריה, גרמניה.

8-3 במאי 2009,

ט'- י"ד אייר תשס"ט

המרכז למיפוי ישראל ולשכת המודדים המוסמכים מארחים את הכינוס השנתי של FIG (הפדרציה הבינלאומית של המודדים) באילת. לכנס מגיעים נציגים מכ- 60 מדינות. הוא כולל כ- 250 הרצאות מקצועיות, חלק ניכר מהן ניתנות ע"י אנשי מפ"י, והוא זוכה לשבחים רבים ע"י האורחים, ביניהם נשיאי FIG, ISPRS (הארגון הבינ"ל לפוטוגרמטריה וחישה מרחוק), ו- GSDI. המחמאות ניתנות הן על הרמה המקצועית הגבוהה של הכנס והן על האירוח, הכולל ערב גאלה בלתי-נשכח מתחת לעמודי שלמה.

8-3 במאי 2009,

ט'- י"ד אייר תשס"ט

במהלך כינוס FIG מתקיים מפגש עם אנשי גוף המיפוי הסיני הלאומי (SBSM), שכולל גם חתימה על שת"פ בין שני הגופים.

8-3  במאי 2009,

ט'- י"ד אייר תשס"ט

הספר "60 שנות מיפוי ישראל", במהדורתו האנגלית, יוצא לאור ומחולק למשתתפי כנס FIG. הספר נכתב ע"י ד"ר חיים סרברו, ד"ר רון אדלר וד"ר דב גביש.