ג'יימס נלסון סטאבס (J. N. STUBBS):

נציב הקרקעות והמדידות בפועל, 1939-1938

סטאבס הגיע ארצה כלוחם אוסטרלי במלחמת העולם הראשונה. הוא החל את שירותו בארץ ב-2 בינואר 1920 במסגרת "ממשל שטחי אויב כבושים" (Occupied Enemy Territory Administration), הממשל הצבאי שהנהיג הגנרל אלנבי לאחר כיבוש ארץ ישראל. סטאבס מילא בעת שירותו בא"י תפקידים בכירים הקשורים לענייני קרקעות. ב-1 באפריל 1922התמנה לתפקיד מנהל מחלקת הקרקעות וב-1925 גם למפקח על המכרות. הוא גם היה ממלא מקום נציב הקרקעות, אלברט אברמסון.

ב-1 במרץ 1935 נתמנה סטאבס לתפקיד "מנהל מרשם המקרקעין". בתפקיד זה הוכפף לפרדריק סלמון, שמונה לתפקיד נציב הקרקעות והמדידות. נוסף לכך מונה סטאבס לממלא מקומו של סלמון. תפקידים אלו ניתנו לו כפיצוי - כיוון שלא היה מודד, לא היה מועמד לנהל את נציבות הקרקעות והמדידות.

עם פרישתו של סלמון ב-13 ביולי 1938 מילא סטאבס את מקומו כנציב הקרקעות והמדידות בפועל. אחריותו המיניסטריאלית של סטאבס לא האריכה ימים, והוא הוחלף על-ידי ממלא מקום זמני אחר, ג'ון מנקין. ב-1 באפריל 1940 נתמנה אנדרו מיטשל, מודד במקצועו, לתפקיד מנהל מחלקת המדידות.

ראוי לציין כי ביולי 1939, ככל הנראה בתקופתו של סטאבס כנציב בפועל, החלה מחלקת המדידות להחזיר את צוותי המדידות להמשך עבודת הסדר המקרקעין, באזורים שבהם ניתן היה לאבטח את המודדים. עבודות ההסדר שצומצמו מאוד לאחר פרוץ המרד הערבי ב-1936, חודשו עם דעיכת המרד כתוצאה ממהלכים פייסניים של שלטונות המנדט כלפי הערבים בא"י. אלה כללו, בין היתר, את פרסום "הספר הלבן" של 1939, ומאוחר יותר את "תקנות העברת הקרקעות", שנועדו לפגוע בזכות האוכלוסייה היהודית לרכוש אדמות ברוב שטחי הארץ.

על-פי הספר "קרקע ומפה" מאת דב גביש, הוצאת יד בן-צבי, 1991​