סיפורה של נחמה בן דוד

מפגש עם גמלאי מפ"י, בוגרי תקופת המנדט 
י"ב אלול תשס"ג, 9 ספטמבר 2003

סיפורה של נחמה בן-דוד (מייזל), לשעבר עובדת בה"ק (הסדר קרקעות)
השרות במצרים כשרטטת בצבא הבריטי; העבודה במח' המדידות החל מ- 1946 בשרטוטים ובהסדר קרקעות; מח' המדידות וסביבתה בסוף תקופת המנדט; מנהלים ועובדים לפני ואחרי קום המדינה; העבודה בחיל האויר כעובדי מח' המדידות ב- 1948; כיצד חישבו שטחים.

אני הייתי בצבא הבריטי ב- REME. הסוכנות דירבנה אותנו להתגייס, אז התגייסתי ב1943- לצבא, ל-ATS, ושם חילקו אותנו לקומפניס, ואני התקבלתי ל- REME (ROYAL ELECTRICAL and MECHANICAL ENGINEERS). התקבלתי למשרד שרטוטים, שם שרטטנו חלקי מכונות. זו היתה העבודה שלי בצבא. היתה לי גישה לזה, נבחנתי, וקיבלו אותי. הייתי במחנה תל אל כביר במצרים, מחנה במדבר, קרוב לתעלת המים. 

תעלת המים המתוקים?
כן, עיבדו את החלקות, ולקחו משם מים. שם נפצעתי. נסענו באוטו גדול שירד מהכביש, התהפך ונעצר לפני התעלה. אני הייתי בין הנוסעים. נהרגו שם כמה חיילות. אני אושפזתי בבית-חולים צבאי בתל אל כביר. 

שלוש וחצי שנים הייתי בצבא, באותו מחנה. כשהשתחררתי, שלחו אותי ב- 1946 למחלקת המדידות, שם עבדתי עד 1993. פרשתי ב-1990 ועבדתי כפנסיונרית עוד שלוש שנים. סה"כ, 47 שנים יחד עם השרות בצבא הבריטי. 
בצבא שרטטתי חלקי מכונות, לכן לא היה לי קשה להתברג כאן בשרטוטים, אח"כ בהתוויות, אחר-כך בכל העבודות של הסדר הקרקעות. עזר, ערבי נוצרי, היה המנהל שלי בהסדר קרקעות. אחריו היה ארנשטיין המנהל (ציון שתרוג: ארנשטיין היה בדיוק עם קום המדינה).

תמונה 103

תמונה 138

כמה אנשים היו במחלקה?
בזמן הבריטים? זה היה באולם הגדול, שולחן ליד שולחן. אין לי מושג. 

מי היה המנהל של כל המחלקה?
בתקופת המנדט עזר, הערבי, היה מנהל הסדר קרקעות. הסגן שלו היה יהודי, שלמה פוליאקוב (סרג'ו דוייב מוסיף, ומתכוון לקום המדינה: בהסדר קרקעות המנהל היה ארנשטיין. הסגן שלו, אם איני טועה, היה קגן. ציון שתרוג מאשר). 

בין המנהל שלך, עזר, לבין מיטשל היה עוד מישהו מנהל?

לא.

מיטשל היה מנהל של כל המשרד? 
של כולם. (אריה אבני מזכיר את סלמון. מישהו מעיר שסלמון היה המנהל הראשון של מחלקת המדידות, כשהם היו בבית וגנר בדרך יפו-ת"א. העובדה הזו אינה נכונה: מחלקת המדידות עברה מדרך יפו-ת"א למבנה ברח' לינקולן ב-1931, וסלמון היה המנהל הרביעי של מחלקת המדידות, בשנים 1933-1938.  אריה אבני מוסיף: סלמון היה מנהל מחלקת המדידות של PALESTINE ו- JORDAN). 

כשהגעתי ב-1946 למחלקת המדידות, הכניסה היתה מרחוב יהודה הלוי. רחוב יהודה הלוי כבר היה סלול, אבל לא היתה מדרכה. היה חול. רחוב לינקולן לא היה. במקומו היה פרדס נטוש. כדי להגיע לדרך פתח-תקוה עברנו דרך הפרדס. היו שם גם קברים של ערבים. ליד מחלקת המדידות היתה חורשת אורנים, ובשעה 10:00 היינו יוצאים לאכול בצל האורנים. לא היה רחוב לינקולן והכל היה פתוח. היה רק הבנין של מחלקת המדידות. היו לו שתי קומות, והיה קיים רק אגף אחד, האגף של  הדפוס. בקומה השניה היו המשרדים. בתקופת המנדט המזנון היה בצריף שלידו הסתובבו תרנגולות. המזנון נוהל על-ידי אשתו של אחד מעובדי המחסן. מנהל המחסן היה תמרי.

ב- 1948, מעט לפני קום המדינה, חלק מאיתנו, מאלה שהיו עוד במחלקת המדידות עם האנגלים, כבר היינו בצבא. עבדנו עם קריסט, הירשל ו- ואך. עברנו לחיל האויר והקמנו שם משרד של מפות לטייסים. עבר איתנו לחיל האויר גם מורינסקי, שהיה עוד לפני במחלקת המדידות. קריס היה קצין בצבא הבריטי, ולכן היה מנהל המחלקה שלנו בחיל האויר. היינו משרטטים את שדות התעופה של הארץ בשביל הטייסים. היינו במלון הירקון, אחר-כך עברנו למלון סנטרל, ושם היה לנו ארכיון של מפות. מסנטרל עברנו ליפו, לבית ערבי נטוש. כשהיינו בחיל האויר, היינו רשומים כעובדי מחלקת המדידות, וזה היה חשוב לנו לצרכי ותק. הותק שלי נחשב החל מ-1943, מתקופת השרות בצבא הבריטי. 

(מתפתח דיון אודות ואך. אריה אבני מזכיר שואך היה ביחיד ה 524. נחמה בן-דוד מזכירה שואך היה איתה בחיל האויר. ציון שתרוג מציין שואך היה אחר-כך מודד השדה הראשון. מספר שואך היה בחור גבוה ויפה, כשהיו נכנסים למדוד בשטח היה לו ביטוי: "אנחנו המדינה". אחר-כך הוא נסע לאוסטרליה ועזב את הארץ. מתעורר ויכוח אם נסע לאוסטרליה או לארה"ב. שושנה נודלמן מספרת: מי שנסע לאוסטרליה היה דנגור).

מי היו המנהלים של מחלקת המדידות ומחלקותיה עם קום המדינה?
כשחזרתי מהצבא למחלקת המדידות ב-1949, ארנשטיין היה תקופה קצרה מנהל מחלקת המדידות. הוא מונה ע"י הבריטים. הוא לא רצה את התפקיד, והחליף אותו גוסינסקי, שהיה מנהל החישובים. אחריו, נדמה לי, היה יוכנובצקי, ואחר-כך הגיע אלסטר. אלסטר בא מהצבא, מיחידת המיפוי הצבאי.

מנהלי המחלקות היו:
שרטוטים: קמינסקי, שהיה מנהל שרטוטים, נפטר, ושלמה פוליאקוב החליף אותו. זה היה עם קום המדינה. לפני שעבר, פוליאקוב היה הסגן של עזר בהתוויות.
חישובים: גוסינסקי היה מנהל החישובים עם קום המדינה. מרים רוסטובסקי היתה הסגנית שלו.
הסדר קרקעות: ארנשטיין היה המנהל, וכשיצא לפנסיה, החליף אותו קגן.
במחסן היה תמרי.

דנגור עבד במחלקת הכספים בתקופת המנדט.

 (בהמשך לשיחה שהתפתחה תןך כדי הסיפור של הדסה גרינבלט, בנושא מכונות החישוב): 
את חישובי השטחים עשו שני אנשים: חישוב ראשון וחישוב שני. מוסטה פוליאקוב היה המתאם. לא תמיד היו התוצאות זהות. כשהתוצאות לא תאמו, הוא חישב מחדש. אני הייתי אחת מאלו שחישבו שטחים. עבדתי עם מכונת חישוב ידנית. היתה גם מכונה חשמלית שהיתה מסורבלת. מוסטה עבד עם מכונה בצורת צינור, שהיתה פחות משוכללת.

תמונה 104

במכונות החישוב השתמשנו כדי לחשב את שטח הגוש, ע"י חיבור סך כל הדונמים של שטחי החלקות המסומנים בגליונות השדה.

איך היו תנאי העבודה?
כשהגעתי למשרד בשנת 1946 השולחנות היו פלטות שהונחו על גבי "חמורים". היו גם שולחנות רגילים מעץ. רק בשנות ה-90' הכניסו שולחנות עם פורמייקה, ובנו תאים שחצצו בין העובדים.

תמונה 137​