חיזוק מבנים

האם הבית שלך עמיד ברעידת אדמה?

אין רעידות אדמה מסוכנות – יש רק מבנים מסוכנים!
במילים אחרות, הגורם למרב האבידות בנפש בזמן רעידת אדמה הוא התמוטטות המבנה בו אנו נמצאים: הבית בו אנו גרים, המבנה בו אנו עובדים, בית הספר או מבנה אחר.
הפעולה המכריעה ביותר, שבה אנו יכולים לנקוט כדי להתכונן לרעידת אדמה, היא להבטיח ככל האפשר, שהבית בו אנו גרים עומד בדרישות עדכניות של תקן 413 (תקן ישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה). כדאי לדעת:

בניינים שנבנו בישראל לפני שנת 1980 לא נבנו, במרבית המקרים, לפי תקן עמידות מחמיר בפני רעידות אדמה. לפיכך אנו מניחים, שבניינים כאלו אינם עומדים בדרישות התקן ועל כן עלולים לקרוס בעת רעידת אדמה.

בניינים שנבנו בישראל לאחר שנת 1980, נבנו על פי תקן עמידות ברעידות אדמה, ועל כן בטוחים הרבה יותר.

בניינים הכוללים בתוכם מרחבים מוגנים (ממ"ד/ממ"ק וכיו"ב) נחשבים בדרך כלל לבעלי עמידות משופרת, מאחר והמרחבים המוגנים מספקים חוזק נוסף, למבנה כולו.


לכן, חשוב כי כל אזרח יוודא כי הבניין שבו הוא גר אכן עמיד בפני רעידות אדמה. מבנים שאינם עומדים בתקן העמידות ובפרט כאלו שנבנו לפני 1980 – יש לחזק! הצורך לחזק את הבית בפני רעידות אדמה הוא מעבר לכל שיקול כלכלי והאחריות לחיזוק ביתנו היא בראש ובראשונה שלנו, האזרחים. מומלץ לשקול את עמידות הבית בזעזועי רעידות אדמה גם לפני רכישת או בניית בית.

כיצד נדע אם הבניין שבו אנו גרים עמיד בפני רעידות אדמה?

כדאי להתייעץ לצורך כך במהנדס מבנים בעל רישיון. אם הבית אינו עומד בדרישות התקן, מומלץ לבחון את האפשרות לחיזוקו על פי "תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" - תמ"א 38.