ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה


דבר מנהל ועדת ההיגוי

רעידות אדמה בעולם הינן דבר שבשגרה. במהלך שנה אחת מורגשות בעולם עשרות אלפי רעידות אדמה, רובן המכריע חלשות בעוצמתן ואינן גורמות לנזק כלשהו.
לצד הרעידות החלשות מתרחשות מידי פעם רעידות אדמה חזקות מאד הגורמות לאסונות המוניים המלווים באלפי הרוגים ופצועים ובהרס רב של מבנים ותשתיות. רעידות אדמה אף עלולות לגרום לתופעות נוספות כגון גלישות קרקע, התנזלות קרקע וצונאמי. גם באזורנו מתרחשות רעידות אדמה וההיסטוריה מלמדת כי רעידות אדמה חזקות והרסניות ואף אירועי צונאמי התרחשו בעבר גם בארץ ישראל.
על פי הידע הקיים בישראל ובעולם, רעידת אדמה חזקה תתרחש, אולם לא ניתן לדעת מתי ובאיזו עוצמה. הדבר מעמיד את תושבי ישראל בסכנה ממשית העלולה לאיים על אופן החיים במדינה, כפי שאנו מכירים היום ולהחזיר אותנו שנות דור לאחור.
סכנה כזו מחייבת היערכות מתאימה של תושבי המדינה ושל רשויות המדינה. הניסיון שנצבר בעולם מוכיח, כי נקיטת פעולות היערכות לקראת רעידת אדמה וצונאמי והתנהגות נכונה בעת ולאחר האירוע, הצילו נפשות רבות וצמצמו את הנזק למבנים ולתשתיות.
איננו יכולים למנוע את רעידת האדמה או את הצונאמי שעלול להגיע בעקבותיה, אולם בכוחנו לצמצם את הנזקים, באמצעות בניית מבנים העומדים בתקני הבניה ובאמצעות נקיטת פעולות מקדימות לאירוע, תוך כדי האירוע ומיד לאחר, אשר יסייעו לנו להתאושש במהירות המרבית, לשקם את חיינו ולהחזיר את המדינה לתפקוד מלא.

אמיר יהב
מנהל ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה


פעילות ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידת אדמה 

בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה ב-1999 בתורכיה, רעידה שהמחישה פעם נוספת את פגיעותה של כל מדינה להרס העצום העלול להיגרם מרעידת אדמה, החליטה ממשלת ישראל להיערך לאפשרות של רעידת אדמה חזקה בישראל. באוגוסט 1999 מינתה הממשלה ועדת שרים להיערכות לרעידות אדמה. ועדת שרים זאת מינתה כגוף מטה, את "ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה" [להלן: ועדת ההיגוי]. בועדת ההיגוי כ- 40 נציגים של משרדי ממשלה, פיקוד העורף, גופי חירום, מכוני מחקר וארגונים אזרחיים. ועדת ההיגוי עוסקת בתיאום ובקרה על פעולות כלל משרדי הממשלה, גופי החירום ומכוני המחקר, במכלול סוגיות ההיערכות להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה בישראל. ועדת ההיגוי מתמקדת בעשייה, בתחומים הבאים:

בנייה ותשתיות:
הדרך למנוע אסון כתוצאה מרעידת אדמה היא על ידי שיפור עמידות המבנים והתשתיות בפני זעזועי רעידת אדמה. לצורך כך יוזמת הועדה ואף מממנת את פיתוחם ועדכונם של תקני בנייה, המשפרים את עמידותם של מבני מגורים ומבני ציבור, כמו גם את עמידותן של תשתיות תעשייתיות ואחרות. הועדה אף יוזמת ותומכת במחקרים העוסקים בפיתוח שיטות בנייה בעלות עמידות גבוהה לרעידות אדמה. בתחום הבנייה הקיימת, שותפה ועדת ההיגוי לפיתוח "תמ"א 38", תוכנית לעידוד חיזוק מבני מגורים ואף ייזמה תוכנית ממשלתית מתוקצבת לחיזוקם של מבני ציבור הנמצאים בבעלות משרדים ממשלתיים.

מחקר גיאולוגי, סיסמולוגי וגיאוגרפי

ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה, פועלת להגדלת בסיס הידע בתחומי המחקר הגיאולוגי, הסיסמולוגי והגיאוגרפי. כחלק מפעילות זאת יוזמת הועדה ומממנת מחקרים למיפוי שברים גיאולוגים, אפיון סיכוני צונאמי ואפיון אזורים גיאוגרפיים על פי פוטנציאל תאוצת הקרקע שלהם, התנזלות וגלישת מדרונות. נתונים אלו, ביחד עם מידע הנדסי, יהוו ביחד בסיס מידע המאפשר ביצוע הערכות סיכונים ותרחישי רעידת אדמה במתווים שונים. מיזם חשוב נוסף אותו מובילה הועדה, עוסק בשילובן של מערכות התרעה ארציות ומקומיות לרעידות אדמה.


היערכות למענה לרעידת אדמה וצונאמי

ועדת ההיגוי מהווה גורם מקצועי מייעץ בכל הקשור להיערכות למתן מענה לרעידת אדמה וצונאמי. הוועדה מובילה את ההיערכות לצונאמי ומקדמת יצירת יכולת לאומית לתמיכה ברשויות המקומיות באמצעות ערכות אס"לים (אתר סיוע לאוכלוסיה). ועדת ההיגוי פועלת ביחד עם המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי להקמה של יחידה סיסמולוגית מבצעית. כמו כן, מקדמת ועדת ההיגוי היערכות לשיקום ארוך טווח, בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה.

הסברה לציבור:

הניסיון העולמי מלמד כי היערכות נכונה של האזרחים לקראת רעידת אדמה, והתנהגות על פי הנחיות ההתגוננות בעת הרעידה, הצילו חיים רבים. ועדת ההיגוי משקיעה מאמצים רבים, לקידום המודעות בקרב הציבור הרחב, לסיכוני רעידות אדמה בישראל, ולהקניית ידע בנושאי התגוננות והיערכות אישית וארגונית. הועדה מקדמת, ביחד עם גופי הביצוע, בנייה והפעלה של תוכניות הדרכה בבתי ספר, בארגונים ובמקומות עבודה במגזר הפרטי והציבורי, כמו גם בקרב ממוני בטחון במערכות השונות. בנוסף, פועלת הועדה להפקת אמצעי הסברה ולביצוען בפועל של פעולות הסברה, לציבור הרחב, באמצעות הטלוויזיה, הרדיו, האינטרנט ובאמצעות הפצת חומרי מידע בשיתוף עם רשויות מקומיות  


הכשרה מקצועית: 
בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, גופי החירום וגופים אזרחיים, משקיעה ועדת ההיגוי משאבים רבים בבנייתן של תוכניות הכשרה. מטרת התוכניות לקדם את הידע והכלים העומדים לרשותם של אנשי מקצוע מתחומים ומגזרים שונים, על מנת לשפר את תוכניות ההיערכות המונעת ואת יכולות המענה של הארגון בו הם עובדים. בין יתר תוכניות ההכשרה בהן הייתה ועדת ההיגוי מעורבת, ניתן למנות את תחומי ההנדסה, חילוץ, הערכת צורכי אוכלוסייה, סיוע בינ"ל, הסברה, ומשלחות לימוד לאתרי רעידת אדמה בעולם.