מפת התקן

מפת המקדם הסיסמי לתקן 413

(תאוצות קרקע לתכנון בניינים לעמידה ברעידות אדמה)

מפה המציגה דרוג אזורים בארץ על פי עצמת רעידת האדמה הצפויה בהם. הערכים במפה מייצגים את מקדמי העוצמה הסיסמית אשר נקבעו כחלק בלתי נפרד מהתקן הישראלי לבניה עמידה ברעידות אדמה.