שריפות הנגרמות בעת רעידת אדמה - כללי בטיחות אש לאזרח

סכנת השריפות בעת רעידת אדמה:

בעת רעידת אדמה נגרמים למבנים נזקים, כתוצאה מהתנודות להן נתון המבנה.
הנזק למבנה עשוי לגרום לפגיעה בצנרת הולכת גפ"ם (גז בישול).
גפ"ם הדולף כתוצאה מנזק לצנרת, עלול להיחשף למקורות חום (כדוגמת ניצוצות הנגרמים מפגיעה במכשיר חשמלי, או אש גלויה שנשארה בכיריים), להתלקח ולהתפתח לשריפה.
הנזקים הנגרמים כתוצאה מהרעידה למערכות הגילוי והכיבוי האוטומטיות, והפגיעה בצנרת המים, גורמים לעיכוב בגילוי ובכיבוי השריפה, ולהחמרת תוצאותיה.
חלקן של השרפות מתרחשות לאחר החזרת אספקת החשמל לאזורים שנפגעו, וזאת כתוצאה מהתלקחות גזים ונוזלים דליקים שדלפו בעת הרעידה.

סיכונים עיקריים במקום השריפה:

פליטת עשן.
השתחררות גזי שריפה רעילים.
חום רב.
התמוטטות מבנה.

דוגמאות למספר אירועים היסטוריים של שריפות הרסניות שפרצו במהלך רעידות אדמה ותוצאותיהן:

1906 - ארה"ב - סן פרנציסקו - 3,000 הרוגים, רבים כתוצאה משריפות
1923 – יפאן – טוקיו - 140,000 הרוגים. 575,000 מבנים נהרסו, 77% מהם כתוצאה משריפות.
1994 - ארה"ב - לוס אנגלס - סן פרנציסקו - 60 שריפות כתוצאה מרעידת האדמה
1995 - יפאן - קובה - 105 שריפות כתוצאה מרעידת האדמה

 

שריפות שנגרמו בעת רעידת אדמה בטייוואן:

כבאות והצלה
כבאות והצלה

כיצד פורצות שריפות?

אש ושריפות – שאלות ותשובות:

1. מהי בעירה?

תהליך במהלכו נוצרת תגובה בין חומר דלק (לדוגמה: רהיטים, מרבדים, בגדים, גז בישול) לבין חמצן הנמצא באוויר, תוך כדי פליטה של חום רב, אור (להבה), וגזים רעילים\מחניקים.


2. מה דרוש בכדי ששריפה תפרוץ?

לצורך התלקחות של שריפה יש צורך במעורבות בו זמנית של שלושה גורמים: חום, חמצן, וחומר דלק.
שלושת הגורמים האלו ידועים בשם משולש האש.
 

משולש האש - גורמים מציתים:
שריפה הנה תגובה כימית בין חומר דלק וחמצן הנמצא באוויר.
השריפה זקוקה לשלושה מרכיבים על מנת להתלקח:


חומר דלק – דלק יכול להיות כל חומר דליק, מוצק, נוזל או גז. סוג חומר הדלק מכתיב באילו שיטות ואמצעי כיבוי אנו צריכים להשתמש בכדי ללחום באש.
חמצן – האוויר שאנו נושמים מכיל כ-% 21 חמצן. כדי לקיים בעירה דרושים לפחות % 16 חמצן.
חום – חום הינו האנרגיה ההכרחית על מנת לעלות את טמפרטורת חומר הדלק לנקודה בה הוא מסוגל להתלקח.

בכדי שתהליך השריפה תתפתח לאחר ההתלקחות הראשונית, יש צורך בגורם
נוסף – המשך תהליך השרשרת.
סלק אחד הגורמים ומנעת שריפה !

כבאות והצלה - משולש האש 

דוגמאות למקורות חום להתלקחות שריפה כתוצאה מתאונה\תקלה:

מכשירי חשמל פגומים, עומס יתר, כשל חשמלי.

  מכשירי חשמל תקינים ומקורות חום הבאים במגע עם גז בישול שדלף.

  ילדים המשחקים באש ומדליקים אש גלויה.

  מקור אש גלויה הנשאר ללא השגחה (נרות שבת, נרות חנוכה).

כבאות והצלה - משולש האש - חומרי דלק 

משולש האש

כאשר שלושת המרכיבים של משולש האש מעורבים בתהליך הבעירה, יחל תהליך של התלקחות אש.
בכדי שהאש תתפשט ותגרום לשריפה, החום שנוצר צריך להגיע לחומרי דלק נוספים
באחת משלוש דרכים: הולכה, הסעה, קרינה.

כבאות והצלה - צורות של העברת חום בעת שריפה

משפרצה שריפה – כיצד ניתן להתמודד?

כבאות והצלה - משולש האש ותהליכי הכיבוי 

כבאות והצלה - משולש האש וחומרי כיבוי 

כיבוי עצמי – כיצד לנהוג במקרה שאש אחזה בבגדים?

עצור – אין לרוץ!
פול בזהירות לרצפה כאשראתה מכסה בידיך על פניך.
התגלגל הלוך ושוב על הארץ עד לכיבוי האש.

אמצעי הכיבוי בעמדת כיבוי – הוראות הפעלה:

גלגלון עם צינור גומי

א.סובב ידית ברז המים שליד הגלגלון, חצי סיבוב, לפתיחת המים. כבאות והצלה - גלגלון עם צינור גומי
ב.משוך את צינור הגומי והתקרב לאש
ג.כוון את המזנק לבסיס האש וסובב את ידית הפתיחה למצב הרצוי קדימה - סילון מים, אחורה - פיזור מים ברסס
ד.בעת אחסנת הגלגלון חייב להיות ברז הפתיחה המהיר במצב סגור/נעול מחמת סכנת פיצוץ הצינור מלחץ המים

 

כבאות והצלה
זכור:
אין להתיז מים על נקודות ומתקני חשמל טרם וידאת ניתוק זרם החשמל הכללי במקום - סכנת חיים!


כיבוי שרפות באמצעות מטפים מיטלטלים

כבאות והצלה - כיבוי שרפות באמצעות מטפים מיטלטלים
אבקה, קצף, גז

כיצד לזהות את סוג המטפה המתאים?
כל מטפה מסומן בסיווג לו הוא מותאם ובהוראות ההפעלה.

- מטפים המתאימים ליותר מסוג דליקות אחד יישאו מספר סימני סיווג.
- מטפים מסיווג ג' מציינים כי הם מתאימים לשימוש בשריפות בהן יש חשש מפני התחשמלות.
- על מטפים מסיווג ד' תצויינה האותיות DN בציון כושרם לכיבוי סוגי חומרים ספציפיים.

 

 

התאמת המטפה לסוגי שריפות
סוג השריפה דוגמאות סימן ההיכר
מוצקים רהיטים, מרבדים, וילונות א
נוזלים וגזים סולר, נפט, גז בישול ב
חשמל ארונות חשמל, מוצרי חשמל ג
מתכות קלות מגנזיום, ליתיום ד

 

כיצד לבדוק את מטפה הכיבוי ?

דע את מיקום מטפה הכיבוי הקרוב אליך ביותר.
וודא שסוג המטפה מתאים לסיווג הדליקות שעלולות לפרוץ באזור עבודתך.
בדוק את החותמת ("פלומבה") האם המטפה ניזוק או היה בשימוש?
בדוק את מד הלחץ על גבי המטפה, האם המחוג בתחום הירוק?
 בדוק את המשקל האם המטפה דורש מילוי מחדש? ודא תוקף החלפה.
 וודא שהנצרה, פיית ההתזה ושילוט הסימון הייעודי לא ניזוקו.
דווח מייד, למנהל העבודה או לנאמן הבטיחות, על כל חוסר במטפה, נזק למטפה, או שימוש מסיבה כלשהי.

 

כיצד להשתמש במטפה כיבוי?

1.קרע את תפס האבטחה ומשוך את הנצרה כבאות והצלה - מטפה כיבוי
2.כוון את פיית המטפה לבסיס הלהבה.
3.לחץ על ידית ההפעלה כשהמטפה מוחזק מאונך.
4.התז מצד לצד וכסה את בסיס אזור האש בחומר הכיבוי.

 

כללי בטיחות לשימוש במטפה:

זכור!!!
 

-חייג למספר 102 ודווח על השריפה למוקד שירות הכבאות
-אם נתיב המילוט שלך בסכנה, עזוב מיד את אזור הדליקה !
-אם נגמר חומר הכיבוי במטפה, עזוב מיד את אזור הדליקה !
 אם המטפה אינו יעיל, עזוב מיד את אזור הדליקה !
-אם אינך יכול לכבות את האש באופן בטוח, עזוב מיד את אזור הדליקה !

 

סכנה גז מתלקח! גז ביתי לבישול וחימום

מהו גפ"ם?

1.גפ"מ = גז פחמני מעובה ( גז בישול ביתי )
2.הגז דליק ביותר אך מסוגל לגרום למוות גם בחנק.
3..הגז מוחזק במערכות בלחץ גבוה ועלול לדלוף כתוצאה מתקלה או נזק למערכת האחסון\הולכה\שימוש.
4.גז הבישול חסר צבע וריח ולכן קשה לזיהוי.
5.לצורך זיהוי הדליפה מוסיפים לגז ריח חריף ודוחה.
6.חומר זה נקרא אתיל-מרקפטן והוא מוסף לגפ”מ בכמויות קטנות.

 

 

מערכת הגז במבנה:
מה עושים במקרה של דליפת גז במבנה?
פעולות מקדימות:
כבאות והצלה - ארון גז קומתי
1.הכר את מיקומם של מיכלי הגז במבנה והמגופים המשמשים לניתוקם.
2.החזק את מספר הטלפון של ספק הגז במקום נגיש.
במקרה של דליפה (הרגשת בריח של גז):
1.הודע מייד לדיירים, לשירותי הכבאות ולחברת הגז.
2.פנה את דיירי המבנה.
3.נתק את אספקת הגז למבנה אם ניתן לעשות סאת ללא סיכון.
4.אל תפעיל ואל תכבה מפסק חשמלי כלשהו.

 

מודעות והכנה מתאימה מונעת שריפות
כללי בטיחות אש בבית

תנורי חימום יוחזקו במרחק של לפחות מטר אחד מכל רהיט או חפץ שעלול התלקח.
יש לכבות את המכשירים כאשר הם נשארים ללא השגחה או לפני השינה.
יש להרטיב את בדלי הסיגריות במאפרה לפני שמשליכים אותם לאשפה. לעולם אין לעשן במיטה.
בעת בישול אין ללבוש שרוולים רחבים או בלתי רכוסים. מומלץ לקפל שרוולים בעת בישול.
באם המחבת התלקחה יש לכבות את אספקת הגז ולכסות בזהירות את המחבת במגבת רטובה, אין להתיז מים על מחבת\סיר בוער.
לעולם אין להשאיר אש גלויה ללא השגחה.

פינוי דיירי הבית בעת מצב חירום

יש לזהות דרכי מילוט מכל חדר בבית, ולפחות שני נתיבי מילוט מהמבנה, ולוודא שכל בני המשפחה מכירים ומתורגלים בהימלטות מהמבנה.
יש לוודא כי דרכי המילוט פנויות ממכשולים.
יש לוודא כי כל דיירי הבית יודעים כי עליהם להתקשר לשירותי הכבאות (102) מייד לאחר שהתגלתה השריפה.
אין להשתמש במעלית.
במקרה בו יש עשן בדרכי המילוט יש לזחול דרכן בצמוד לקרקע ומתחת לעשן.
במידה ודרכי המילוט חסומות יש להסתגר בחדר הפונה כלפי חוץ, לסגור את הדלתות הפנימיות ולאטום את החריצים מתחת לדלת באמצעות סמרטוטים רטובים. יש להזעיק עזרה ולכוון את הכבאים לחלון\מרפסת ממנה ניתן לפנות את הלכודים.
לעולם אין לפתוח דלת באם חשים שהיא חמה במגע.
יש ללמד את דיירי הבית את התרגולת לכיבוי עצמי (עצור, פול והתגלגל).
בחר מקום מפגש מחוץ למבנה בו יפגשו דיירי הבית בעת השריפה, וודא שכולם מכירים את המקום ודרכי הגישה אליו.
יש ללמד את דיירי הבית לא להיכנס לעולם למבנה בוער.

פינוי עובדים ממקום העבודה

במקרה של שריפה, יש לחייג למספר 102 לשירותי הכבאות.
יש להכיר ולתרגל את פינוי המבנה, כולל דרכי הימלטות ומקום מפגש במרחק בטוח מחוץ למבנה.
יש להבטיח כי דרכי המילוט פנויות ממכשולים.
אין להשתמש במעלית.
יש להכיר את מערכת בטיחות האש במבנה ואופן הפעלתה.
הכר את המקום של מטפה הכיבוי הקרוב ולמד להשתמש בו.
בעת פינוי המבנה, יש להחזיק ולהשתמש ברשימת העובדים בכדי לוודא כי כולם הצליחו להימלט.
יש לדווח לשירותי הכבאות על חשש לנעדרים\לכודים במבנה, מספרם ומקומם המשוער.

גורמים שכיחים לפרוץ דליקה ולמקרי מוות בעקבותיה:

בישול – השארת מזון בעת בישול ללא השגחה – במקרה זה, עשוי המזון לגלוש מהסיר, לכבות את האש בכיריים. המשך אספקת הגז לכיריים עלולה לגרום להתלקחות הגז ולהתפוצצות במבנה.
עישון - גורם למקרי מוות רבים כתוצאה מהשארת סגריה לוחשת על גבי מצע דליק כדוגמת שמיכה, מזרון, בגדים.
חימום – מקרי מוות רבים נגרמים כתוצאה מהשארת תנור חימום או מפזר חום ללא השגחה, בקרבה לחומר דליק כדוגמת מיטה, שמיכה, בגדים. החום המוקרן מתנור החימום, או תקלה שנגרמת בו עלולה לגרום להתלקחות. כאשר השריפה פורצת בעת שדיירי הבית ישנים, הסיכון גדול אף יותר בשל התגובה המאוחרת והאיטית.
אש גלויה – השארה של מקור אש גלויה ללא השגחה (כדוגמת נרות). תקלה שכיחה נגרמת כתוצאה מנפילה של הפמוט, התלקחות חומר דלק הנמצא בקרבת מקום ולפרוץ שריפה.