היערכות פיקוד העורף לרעידת אדמה - אריאל בליץ

​ארץ ישראל ממוקמת באזור טופוגרפי שבו קיימת פעילות סיסמית (תזוזות אדמה) קבועה העלולה לגרום לרעידת אדמה. במהלך ההיסטוריה פקדו את אזורנו רעידות אדמה רבות וקשות. האחרונה אירעה באילת בשנת 1995.
מכיוון שאין יכולת לחזות את מועד ההתרחשות של רעידת אדמה, ישנה חשיבות עליונה לאופן ההיערכות של גופי החירום (מד"א, משטרה, כיבוי אש), צה"ל, הרשויות המקומיות והאזרחים לאירוע כזה.
אחת ממטרותיו החשובות של פיקוד העורף היא הכנת התושבים להתמודדות בעת אירוע של רעידת אדמה. בשנים האחרונות הושקעו מאמצים רבים על ידי פיקוד העורף להעלאת רמת המוכנות לטיפול באירוע מסוג זה.
פיקוד העורף הכשיר יחידות מקצועיות לחילוץ והצלה. יחידות אלה צויידו באמצעים מגוונים לאיתור וחילוץ לכודים ממבנים שקרסו, לרבות כלים מכניים כבדים וכלבי גישוש מאומנים.
היחידות יפעלו בעת אירוע בשיתוף עם ארגוני החירום - מד"א, משטרת ישראל, כיבוי אש והרשויות המקומיות - במטרה להציל חיי אדם במהירות המרבית.
יחידות פיקוד העורף נטלו חלק בפעילויות חילוץ והצלה במקומות שונים בעולם, שאירעו בהם רעידות אדמה קשות, ביניהם מקסיקו, ארמניה, טורקיה, יוון, אל סלוואדור והודו, והצילו עשרות לכודים.
פיקוד העורף רכש ידע וניסיון רב, והפיק לקחים שסייעו בגיבוש דרכי הפעולה וההיערכות לאירועים דומים בארץ.
יחידות החילוץ הנן בעצם גדודים הבנויים כמסגרת ארגונית ומקצועית אחידה שתפקידה העיקרי הצלת חיים. בכל גדוד שכזה כמה מאות אנשים המאורגנים בתת-מסגרות בתחומים שונים.
תחום החילוץ הוא כמובן תחום מומחיותם של מרבית אנשי היחידה, אך על מנת לאפשר יכולת חילוץ והצלת חיים מיטבית ניתן דגש ביחידות אלה גם על תחום הרפואה, הציוד המכני-ההנדסי ותחומי מנהלה שונים. היתרון הבולט בגדודי חילוץ אלה, מלבד מקצועיותם בתחום זה, הוא היכולת לתפקד באופן עצמאי לאורך ימים ארוכים באזורים מוכי אסון.
ליחידות אלה יש אמצעים משוכללים לאיתור ולחילוץ אנשים. למשל, קיימות מצלמות וידאו זעירות שתוכננו במיוחד לאיתור אנשים תחת ההריסות. ניתן לאתר באמצעותן אנשים כשחודרים אל תוך גל ההריסות.
פיקוד העורף פועל גם בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת הכלבנים של צה"ל. ביחידה זו יש מסגרת המאמנת כלבי חילוץ. יתרונם הבולט של כלבי ההצלה בחוש הריח המפותח שלהם, המאפשר להם לאתר אנשים חיים בתוך ההריסות. כלבים אלה מאומנים במשך שנים רבות ומבצעים אימונים רבים עם יחידות החילוץ השונות. באירועי חילוץ שונים, בארץ ובעולם, הוכיחו הכלבים את יעילותם ואת יכולתם לאתר לכודים ובכך בעצם להציל חיים.
שיתוף הפעולה בין פיקוד העורף לארגוני החירום והרשויות המקומיות מתבטא באופן ממשי בשטח בימי שגרה וכמובן בעיתות חירום.

 להמחשת שיתוף הפעולה ניתן לציין מספר דוגמאות:
א. מתבצעים אימונים משותפים לפיקוד העורף ולגורמים האזרחיים באופן שוטף כחלק מן ההכנות לשעת חירום. אימונים ותרגילים אלה מתבצעים במסגרת תכניות הכנה שגרתיות, ללא קשר למתיחות כלשהי. בדרך כלל הם מבוצעים באזורים עירוניים, בתחום השיפוט של אותן רשויות שבהן היחידות אמורות לפעול במקרה של אירוע. הגורמים השונים, הצבאיים והאזרחיים, מתרגלים את מימוש התורה לטיפול באירועים שונים בעורף, ודרך הפקת לקחים ומימושם דואגים למוכנות טובה יותר לשעת חירום.
ב. צוותי רפואה של גדודי החילוץ מסייעים בשעת חירום לתחנות מד"א ברחבי הארץ. נושא זה מתורגל באופן שוטף. בעזרת הסיוע הרפואי הצבאי, גם בכוח האדם וגם באמצעים העומדים לרשות כוחות אלה, ניתן יהיה לתת מענה רפואי מהיר ומקצועי בקנה מידה גדול יחסית.
ג. גורמים מקצועיים השייכים לפיקוד העורף, משובצים בשעת חירום ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. גוף קישור זה, הנקרא יקל"ר (יחידת קישור לרשות המקומית), מהווה בעצם את הגוף המקשר בין כל רשות מקומית בארץ לגורמי פיקוד העורף השונים. הוא מאפשר את שיתוף הפעולה ומיעל את התפקוד של הגורמים השונים תוך ניצול משאבים והפריה הדדית בזמן אמת לנוכח הצורך להציל חיים, לצמצם את ממדי הנזק ולהשיב את החיים למסלולם התקין במהירות האפשרית.
ד. בזמן אמת יוקמו בשטח צוותי פיקוד אחידים לגורמים השונים של פיקוד העורף, ארגוני החירום והרשויות המקומיות. בעזרת נציגות כלל הארגונים באזור הפגוע ניתן יהיה לפעול ביעילות המרבית, תוך ניצול היתרונות של כל ארגון ואיחוד משאבים.

יחידת החילוץ של פיקוד העורף הן יחידות מילואים ובשל כך זמן הגעתן לטפל באירוע יהיה מספר שעות לאחר תחילתו. לכן ישנה חשיבות רבה לפעולות ההצלה הראשונות של האזרחים באזור הפגוע. חלק לא מבוטל מהלכודים ניתן יהיה לחלץ ללא צורך באמצעים מיוחדים, וחשוב להתאמץ ולחלצם באופן עצמאי.
עם לכודים שיהיו בקשר עין או קול עם הסביבה החיצונית ואין אפשרות לחלצם באופן עצמאי, יש לשמור על קשר רצוף באמצעות שיחה, נגיעה או קשר עין, עד להגעת יחידות החילוץ.
חשוב לשים לב כי ישנה סבירות גבוהה שחלק מאתרי ההרס שייווצרו בגלל הרעידה יהיו בלתי יציבים ושיווי המשקל שלהם יתערער. מכאן שישנה חשיבות רבה לנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות על מנת למנוע פגיעה נוספת בחיי אדם. אין לנוע או לשהות באזורים שיציבותם מוטלת בספק. לאחר הרעידה יש לפנות מבנים שנפגעו, גם אם הפגיעה קלה למראית עין, ולא לשוב אליהם עד לקבלת אישור גורם הנדסי מוסמך.
עם הגעת יחידות החילוץ תחל עבודה לחילוץ הלכודים וייאספו מן האזרחים נתונים היכולים לסייע להצלת חיים: מידע על אודות האזור שנפגע, סוג המבנה, מיקום לכודים אפשרי, שמות נעדרים ועוד. העברת מידע זה לכוחות החילוץ תסייע להציל חיים.
במקביל לפעילות האיתור וחילוץ הלכודים ייפתחו מרכזי מידע מטעם הרשויות המקומיות, שמטרתם סיוע לאוכלוסיה באיתור קרובים.
בשל ממדי הנזק הצפוי באירוע רעידת אדמה יהיה צורך בסיוע של קבוצות אזרחים מתנדבים, בעיקר לפעולות פשוטות שאינן דורשות מקצועיות, על מנת לפנות את יחידות החילוץ לעבודה מקצועית.

 
רחוב שנפגע

צה"ל ערוך למתן מענה רפואי לכמות גדולה של נפגעים ופצועים. לצד בתי החולים הממשלתיים יוקמו בתי חולים שדה וייעשה שימוש בבתי חולים צבאיים ובמרפאות צבאיות. על פי הצורך, יפונו פצועים במסוקים. צה"ל ערוך לסייע לרשויות בהספקת מים, מזון ותרופות. צה"ל יסייע גם במתן פתרונות דיור זמניים לאזרחים שיישארו ללא קורת גת.
יש לציין כי פעולות איתור וחילוץ הלכודים עשויות להימשך ימים ארוכים. במהלך ימים אלה יפעלו יחידות החילוץ ללא הפסקה, 24 שעות ביממה.
תהליך הטיפול באירוע כזה ילווה בהסברה מקצועית ובמתן מידע דרך מוקדים שיוקמו למטרה זו ובעיקר דרך אמצעי התקשורת. כל סוגי ההודעות שישודרו לאחר התרחשות אסון מוכנות מראש ונוסחו מבעוד מועד כך שיעבירו לאזרחים את המידע הדרוש והאמין מהר ככל האפשר.
בתרגילים רחבי ההיקף המבוצעים בפיקוד העורף מושם דגש רב בתחום ההסברה והעברת המידע לציבור. בחלק מהתרגילים אף משולבים גורמי תקשורת אמיתיים כגון רדיו וטלוויזיה.
לסיכום, מהיבט החילוץ וההצלה מדינת ישראל ערוכה כיום ברמה טובה לטיפול באירוע רעידת אדמה. קיומו של פיקוד העורף והניסיון המבצעי שרכש לאורך השנים, לרבות הציוד והאמצעים המשוכללים והחדישים בעולם הנמצאים ברשותו, מהווה מענה טוב לטיפול באירוע רעידת אדמה.
הישמעות האזרחים להוראות ולהנחיות, הן אלה הניתנות מראש והן אלה שינתנו בזמן אמת, תבטיח צמצום ממדי הנזק ויכולת הצלת חיים מיטבית.