מתחם עובדים


דבר המנכ"ל


עובדות ועובדים יקרים,

אני מתנצל על שעת ההודעה, אך חשוב לי לעדכן אתכם:

התקנות לשעת חרום בדבר הגבלת מספר העובדים במקום עבודה אושרו על-ידי הממשלה. המשמעות היא שהעובדים יצאו (שוב..) לחופשה החל מיום ראשון 22.03 בבוקר.

במוצאי שבת נשלח לעובדים הנדרשים הודעה על הגעתם לעבודה ועל מקום עבודתם (חלק יישלחו לעבוד במרחבים).

בקשה: כדי לוודא שכל העובדים קיבלו את ההודעה, שילחו אותה לחבריכם לעבודה.

תקוותי שנגיע למצב של ודאות וחזרה לשגרה בהקדם.


שבת שלום,​
רונן רגב


הודעות המנכ"ל