מנהלת אגף א' משאבי אנוש, הדרכה, רווחה וגמלאות - גאולה טיאר פיקסלר

​​​​​​​​​​​משמש בתפקיד מנהל אגף א' משאבי אנוש, הדרכה, רווחה, גמלאות וממונה על חוק חופש המידע.
ריכוז הטיפול במשאב האנושי מאיוש המשרה ועד עזיבתו של העובד.
אחראי על פיתוח ארגוני והדרכה כלל אירגוניים.
ממונה על הגמלאות ועל הקשר עם הגמלאים.
אחראי על פניות הציבור ועל חוק חופש המידע.


מייל: geula@mapi.gov.il ​ 


03-6231951
050-6221214