פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

בהתאם להודעת התכ"ם 1.2.0.6.1 בנושא "הנחיות לביצוע התקציב לשנת 2020", יפרסם כל משרד באתר האינטרנט דיווח אודות כל החלטה שהתקבלה בעניין הוצאות המשרד.​

​​​​ ​פרסום חודש 1.2020 בהתאם להוראות סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב,תשמ"ה-1985
נושאסכום
​ שירותי פתיחת סתימות ושאיבת בורות ​4,950
​ טאבלט  Samsung sm-T590 10" ​1,789.06
​ סורקים  מסוג     Avision AV 176 ​7,559.37
​ בדיקת ותיקון תוויין Epson 9900​1,848.60
​סה"כ​16,147.03