מנהלת אגף הסדר קרקעות - אורית מרום

​אגף הסדר קרקעות במרכז למיפוי ישראל, מתוקף פקודת ההסדר התשכ"ט 1969, אחראי על ההגדרה הגיאוגרפית של הגושים והחלקות שנקבעים בתהליך ההסדר (הכוללים קואורדינאטות נקודות גבול ושטחי חלקות) ופקיד ההסדר ממשרד המשפטים אחראי על רישום זכויות הקניין של החלקות בפנקסי המקרקעין לאחר שביצע את החקירות המתאימות.
 על פעולות ההסדר אחראית המדינה הן להגדרה גיאוגרפית והן  מהבחינה הרישומית.
רישום לאחר הסדר מהווה הוכחה חותכת לזכויות הקניין של הבעלים.

יעד האגף  

1. האצת רישום גושים בשטחים לא מוסדרים.
2. קידום כל הגושים שהוחל בהכנתם.
3. קדסטר תלת מימדי.   
4. ספר גושים ממוחשב, מעבר ועדכון לספר גושים ממוחשב ואחיד.
5. הנגשת  החומר הקדסטרי לציבור באמצעות האינטרנט

תפקידי האגף

קידום ההסדר במדינת ישראל:
א.  הסדר שיכונים ציבוריים בשטחים בלתי מוסדרים.
ב.  הסדר בשטחים עירוניים שאינם שיכונים ציבוריים.
ג.  הסדר כפרים.
ד.  הסדר בשטחי הבדואים בנגב.
ה.  הסדר בשטח הימי הגובל בחוף עד לגבול המים
     הטריטוריאלים.
ו.  הסדר לאורך גבולות המדינה.
ז.  ביצוע פסקי דין בגושים מוסדרים.
ח. תיקון שגיאות מדידה בגושים מוסדרים.

פעילות האגף

א. מעבר הדרגתי מעשייה ישירה, לפיקוח ובקרת איכות
ב. גושי נגב עשייה עצמית.
ג. הוצאת מכרזים חדשים לעבודות הסדר מיוזמת מפ"י.
ד. השתתפות בהכנת תוכניות עבודה שנתיות בתיאום עם
       הגופים המשתתפים בהסדר קרקעות.
ה. תחזוקת ספר הגושים הממוחשב ועדכני.
ו. הנגשה ועדכון החומר הקדסטרי ההסדר לאינטרנט.
ז. פרויקטים נוספים בביצוע האגף ובהשתתפותו.
   ( נקודות אוטנטיות , גבול ירדן, הסדר במים פנימיים בים התיכון וכו')


מייל: marom@mapi.gov.il

03-6231929
050-6225444