מנהל אגף קדסטר מבוסס קואורדינטות - ד"ר מיכאל קלבנוב

​תחום קדסטר מבוסס קואורדינאטות (שיטת רישום זכויות במקרקעים המבוססת על הגדרה חד-חד ערכית של מיקום נקודות המפנה בגבולות החלוקה באמצעות הקואורדינטות ברשת ישראל התקפה בעלות סיווג 1, הגבוה ביותר, והמנוהלת באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי – בנק"ל, בסיס נתונים קדסטרי לאומי) הוקם לשם קידום רעיון של קדסטר מבוסס קואורדינאטות וקידום יישומו המעשי במדינת ישראל. התחום פועל כיחידה באגף הקדסטר במרכז למיפוי ישראל.

 תחומי האחריות:

•           קידום הקמת קדסטר מבוסס קואורדינאטות בישראל.

•           הכנת תשתיות ליישום המעשי של קדסטר מבוסס קואורדינאטות בישראל.

 פעילות האגף:

•           ייזום, ניהול ופיקוח על הפרויקטים בתחום קדסטר מבוסס קואורדינאטות.

•           מעורבות פעילה בפיתוח מנגנוני טכנולוגיית המידע ויישומי מחשב בתחום הקדסטר.

•           ניתוח ושיפור תהליכים קדסטריים קיימים בהקשר להקמת קדסטר מבוסס קואורדינאטות.

•           שדרוג תשתיות ממוחשבות בתחום הקדסטר במפ"י.

•           מעורבות בפעילות של מחקר ופיתוח של מפ"י בתחום הקדסטר.

•           שיתוף פעולה עם הגופים הממלכתיים המעורבים בתהליכים קדסטריים בישראל.מייל: klebanov@mapi.gov.il
 ​
03-6231936
050-6225446