מרחב מדידות יו"ש

כתובת:מנהל אזרחי בית אל, ת.ד 29​
טלפון:02-9977739​
פקס:

​מייל: kamatyosh@mapi.gov.il ​

02-9977749​
​שעות קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה': 12:00–09:00
יום ג': סגור (אין קבלת קהל)​
*קבלת קהל במרחבים בלבד מעבר לשעות המפורטות יהיה בכפוף לאישור מנהל המרחב או ממלא מקומו​​
שירותים:
מפות ישראל, מפות גוש, אורתופוטו, תכניות לצרכי רישום, נתונים לחידוש גבולות, נתוני רשת בקרה, אספק מפות סרוקות, מפות כפר, חקירות לגבי קרקעות בשטחים לא מוסדרים. ​
מומלץ ליצור קשר טלפוני מוקדם היות וייתכן וניתן יהיה לקבל חלק מהשירותים באופו מקוון (מייל וכד').​