מנהל אגף פוטוגרמטריה

​​​​
​תחומי הפעילות של אגף פוטוגרמטריה:

- עדכון שוטף של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי (הבנט"ל) על בסיס תצלומי אויר וסקרי שטח;
- צילום אווירי בכיסוי ארצי;
- ייצור אורתופוטו ארצי בכיסוי ארצי;
- ניהול ותחזוקה של הארכיון הלאומי למפות ולתצלומי אויר;
- הפעלת עמדות שירות למכירה של מפות ותצלומי אויר;
- ביצוע עבודות פענוח תצלומי אויר ובהן הכנת סקרי שטח, חוות דעת 
- בדיקה ואישור של מערכות צילום אוויריות;
- ביצוע פרויקטים מיוחדים על בסיס תצלומי אויר;​

מייל: