מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - רונן רגב

​כבר לפני מאה שנה, בימים שבריטניה קיבלה מחבר הלאומים את המנדט לניהול ממשל אזרחי בארץ ישראל, היה ברור שניהול מקרקעין הוא תשתית לפיתוחה של מדינה וכי נדרש מערך מיפוי ומדידות לאומי. ניהול המקרקעין במדינת ישראל נשען על התשתית שהקימו הבריטים בהיבטים החקיקתיים והגיאודטיים והמרכז למיפוי ישראל, אשר פועל מאותו בניין היסטורי שפעל בו בית המדידות של השלטון הבריטי, מפתח ומקדם את אותן התשתיות – ומתאים אותן לצרכים ולטכנולוגיות העכשוויים.

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא הגוף הלאומי לקדסטר (שיטת רישום זכויות במקרקעין), גיאודזיה, מיפוי ומערכות מידע גיאוגרפי. הוא גוף המטה המקצועי בממשלה ומוביל את הידע, השירותים והנתונים הממשלתיים בתחומים אלו. המרכז מעורב בתהליכי התכנון, התשתיות, הבנייה, רישום הזכויות במקרקעין ושיתוף הפעולה הגיאוגרפי בין משרדי הממשלה, ובביטחון מדינת ישראל, ותורם לייעול תהליכים אלה.

במרכז למיפוי ישראל כ-240 עובדי מדינה וכ-50 עובדי בתי תוכנה; חלק נכבד מהם אקדמאים העוסקים בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר (שיטות רישום זכויות במקרקעין) ומערכות המידע הגיאוגרפי, ובפיתוח תוכנות ומערכות ממוחשבות. כדי ללמוד על המבנה הארגוני שלנו לחצו כאן וכדי להכיר את חברי ההנהלה המקצועית שלנו לחצו כאן.

התשתיות הטכנולוגיות של המרכז למיפוי ישראל מאפשרות ללקוחותינו − משרדי ממשלה, חברות ציבוריות ופרטיות, גורמים ביטחוניים ועוד − להפיק את המרב מן המידע ומן המערכות המפותחות ומתוחזקות בידינו; מערך מחשבים משוכלל בעל נפחי אחסון העולים על 100 טראבייט, מערכות גיבוי והתאוששות חדשניות ומגוון של עשרות תוכנות ומערכות מידע משוכללות. אנו תומכים באלפי משתמשים ובמערכות נלוות.

אנו פועלים כל העת לשמור על הרמה המקצועית, על רמת השירות והקדמה הטכנולוגית שלנו - עבור לקוחותינו. במקביל אנחנו משקיעים משאבים רבים בשיפור מתמיד של תהליכי העבודה ובייעולם, בלוויית בחינה מתמדת על אפשרויות הרחבתם של תחומי האחריות שלנו. כדי ללמוד על פעילויות המרכז למיפוי ישראל לחצו כאן​.

אנו פועלים לקידום מטרותינו בפתיחות ובשקיפות, בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, יחידות סמך, ציבור המודדים המוסמכים, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ואזרחים.

בזכות איכותם של עובדינו ונאמנותם, אנו נמצאים בתנופת עשייה, התחדשות ופיתוח למען מתן שירותים איכותיים יותר וזמינים יותר לציבור.

המרכז למיפוי ישראל פורץ גבולות!

 

 

                          רונן רגב,

                          מנכ"ל​


03-6231901
03-5610866