מדען ראשי - פרופ' ירון פלוס

​​ 
תפקידו העיקרי של המדען הראשי במפ"י הוא הנחיית המחקר, הפיתוח והתקינה במדינת ישראל בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר (שיטת רישום זכויות במקרקעין המנוהלת באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי) והגיאו-אינפורמציה. במסגרת זאת יש למדען הראשי במפ"י שלושה תפקידים עיקריים:
א.         תפקיד ססטוטורי − עוזר למנהל בתהליך כתיבת תקנות המודדים והנחיות המנהל, לרבות פעילות עם היועצת המשפטית של מפ"י, לשינויי חקיקה מתאימים בחוקים משיקים, כתיבת תקנים ומפרטים לפעילות ממשלתית בתחום, במסגרת הוועדה הבין-משרדית לממ"ג.
ב.         איתור פערים טכנולוגיים ממשלתיים בתחומי הטכנולוגיות מבוססות מקום, הכוונה וניהול פרויקטים טכנולוגיים מורכבים ומערכתיים, המספקים פתרונות לבעיות ולצרכים של לקוחות מפ"י במגזר הממשלתי, במגזר העירוני ובמגזר הפרטי. בפעילות זו המדען מקדם שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה ואגפי מפ"י השונים בפיתוח כלים ויכולות טכנולוגיות ומערכות המשתמשות בשיטות עבודה מתקדמות, תכנות, ובפיתוח גישות ומוצרים חדשים שיקדמו את מפ"י (והמדינה) בתחומי פעילותו.
ג.          ייעוץ למנהל מפ"י בהכנת תוכנית מחקר ופיתוח רב-שנתית ושנתית על פי החזון והיעדים של מפ"י ועל פי צורכי תוכנית העבודה הרב-שנתית של מפ"י, לרבות איתור פערי ידע, מידע ונתונים, וייזום מחקרים. מרכז המחקר והפיתוח של מופקד בידי חוקרים חיצוניים מאקדמיה ומחברות הזנק, במסגרת ועדת סקרים ומחקרים של מפ"י שהמדען הראשי עומד בראשה.
 
נושאים אחרים שהמדען הראשי מטפל בהם:
•           עזרה למנכ"ל מפ"י בפעילות כיו"ר הוועדה הבין-משרדית לממ"ג (מערכת מידע גאוגרפי, GIS, ובה כל פריט מידע קשור למיקומו הגאוגרפי באמצעות קואורדינטות), בקידום טכנולוגי, שיתוף ידע ומידע, כתיבה ויישום של תקנים, קידום מוצרים ושירותים חדשים ופעילות ממשלתית בתחום.
•           סיוע בארגון משותף של פעילות הדרכה, כנסים וימי עיון מקצועיים להעלאת הרמה המקצועית של המודדים ובעלי המקצוע בתחום.
•           ריכוז פורום תשתית ישראל, הכולל את מנכ"ל מפ"י, מנכ"ל חיא"ל (חקר הימים והאגמים לישראל), מנהל המכון הגיאולוגי, המדען הראשי של מנהל מדעי האדמה, המדען הראשי של המכון הגיאולוגי, מנהל המכון הגיאופיסי ומנהל סוכנות החלל הישראלית.
•           ריכוז וניווט פעילות היועצים במפ"י, על פי הצרכים ובהתאם לתקציב.
•           ריכוז הפעילות של מפ"י מול גופים בין-לאומיים לשיתופי פעולה.
•           תמיכה בפעילות לאומית ממשלתית בנושא גבולות בין-לאומיים.
•           קשר עם מוסדות אקדמיים ואגודות מקצועיות רלוונטיות בארץ ובחו"ל וקידום יצירת כוח עבודה בגיאו-אינפורמציה.
•           עידוד חיכוך של אנשי מפ"י עם האקדמיה בקידום מחקרים משותפים, בהוראה, בבחינת עבודות מגיסטר ודוקטור ובכתיבה משותפת של מאמרים.
 
 
מייל: felus@mapi.gov.il ​
 


03-6231829
050-6225448