המרכז למיפוי ישראל מפ"י - תוכנת SrvCheck  
 

 תוכנת SrvCheck 

06/02/2006 
המרכז למיפוי ישראל לא ישא בכל אחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל, שיגרמו למשתמש עקב הורדת/שימוש התוכנה/קובץ.
התוכנה מאפשרת למודדים לבדוק קבצי קדסטר ולהתאים אותם לדרישות של פורמט SRV לפני שהם נמסרים למפ"י לאישור.
קבצים להורדה