המרכז למיפוי ישראל מפ"י - ראובן אלסטר  
 

כרטיס מודד: ראובן אלסטר

שם פרטי: ראובן
שם משפחה: אלסטר
שנת קבלת רשיון: 1978
מספר מב"ר: 502
שם המשרד: מימד- פוטוגרמטריה, מדידות והנדסה בע"מ
כתובת משרד: כנפי נשרים 68 ירושלים
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 43121 ירושלים, 91430
טלפון במשרד: 02-6522294
טלפון נייד: 050-6371388
פקס: 02-6522596
דואר אלקטרוני:
אזורי עבודה מועדפים: דרום, מרכז, איו"ש
התמחויות: גושים, מדידות הנדסיות, פוטוגרמטריה, תכניות לצורכי רישום
הערות: אורטופוטו, פיענוח פוטוגרמטרי