המרכז למיפוי ישראל מפ"י - קדסטר  
 

קדסטר

אודות

רישום הזכויות במקרקעין במדינת ישראל מבוצע על-פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969,
על-פי עקרונות טורנס, לפיהם, המדינה ערבה לגבולות ושטח המקרקעין.
הרישום בפנקס זכויות המקרקעין הינו באחריות משרד המשפטים, על בסיס מדידות ומיפוי שנבדקו ואושרו על-ידי הגוף הממשלתי האחראי - המרכז למיפוי ישראל.