המרכז למיפוי ישראל מפ"י - עדכן גוש/חלקה  
 

 עדכן גוש/חלקה 

מערכת "עדכן גוש/חלקה" מתווספת לשירותים הניתנים על ידי המרכז למיפוי ישראל לשיפור השירות למודדים ולזמינות המידע. המערכת מספקת מידע לגבי תמורות בגושי רישום במדינת ישראל. היא מכילה מידע חיוני לגבי חלקות שנוצרו בגושים במהלך תהליכי ההסדר והחלוקה מחדש (רה-פרצלציה).

המערכת מאפשרת חיפוש נתונים בהתאם לסוג מידע אשר נמצא ברשות המשתמש: מספר גוש רישום, מספר חלקה ומספר אליפסה של התכנית לצורכי רישום (תצ"ר). בהסתמך על מידע זה, המשתמש יכול לאתר את הפרטים להלן:

  • פרטי גוש רישום הכוללים רשימת תמורות בגוש, מספרי התכניות לצורכי רישום (אליפסות), מספרי חלקות הביסוס המשתתפות בתצ"ר, מספרי החלקות (ארעיים וסופיים) אשר נוצרות בתצ"ר והעברת חלקות לגושים אחרים.
  • פרטי תצ"ר הכוללים גוש רישום בו היא נערכה, מספרי החלקות המשתתפות בה, שם המודד אשר ערך אותה ופרטי קבוצה הכוללים את כל ההופעות של התצ"ר בגושי הרישום הרלוונטיים (במקרה של העברת חלקות לגושים אחרים).
  • פרטי היסטוריה של חלקת רישום הכוללים מקור החלקה (הסדר או תצ"ר) ומספר התצ"ר בה היא השתתפה כחלקת ביסוס.

מטרה נוספת של השימוש במערכת היא שקיפות המידע שתמנע עריכת תכניות על אותן החלקות על ידי מספר מודדים ללא תיאום ביניהם. אספקת מידע זמין ועדכני בנוגע לחלקות הזמינות בגוש יכולה לחסוך מאמצים רבים מצד המודד בעריכת התכנית ולמנוע החזרים מיותרים של התכנית על ידי המבקר.

המערכת מאפשרת קבלה, לפי הצורך, של פרטי המודד שערך את התצ"ר הכוללים כתובת ומספר טלפון של משרדו, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 

 

 

קישורים רלוונטים