המרכז למיפוי ישראל מפ"י - מוצרים ושירותים  
 

 מוצרים ושירותים 

פתחקטלוג המוצרים של מפ"י
פתחארכיון מפות הסטוריות
פתחאישור נקודות בקרה
פתחמפה אישית הכוללת מידע קדסטרי
פתחביקורת תוכניות לצורכי רישום
פתחמידע לגבי סטאטוס תוכניות לצורכי רישום
פתחמידע לגבי היסטוריה של חלקות
פתחשרות וייעוץ מקצועי למודדים
פתחמידע קדסטרי בתחום הסדר קרקעות
פתחרישוי מודדים
פתחמודדים מבקרים
פתחמידע קדסטרי בתחום המרחבים
פתחמפות גושים
פתחמכירת מוצרים בתחום המרחבים
פתחביקורת תוכניות לצורכי רישום
פתחתכניות לצורכי רישום
פתחפנקסי שדה
פתחתיקי חישובים
פתחגיליון שדה
פתחערכי קואורדינאטות של נקודות בקרה
פתחתאורי נקודות בקרה