קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/DEM25.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות נייר 1:400,000 ארציתמפות נייר 1:400,000 ארציתhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap400000.aspxמפות
מפה פיזית ומפת לבנה עם ישובים וכבישים בקנ"מ 1:400,000מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:400,000מפה פיזית ומפת לבנה עם ישובים וכבישים בקנ"מ 1:400,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topo400.aspxמפות טיולים
מפות עיר לפי דרישת העיר​​​מפות נייר - מפות עיר מהדורה חדשה ממוחשבתמפות עיר לפי דרישת העירhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymap.aspxמפות
מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250,000מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topo250.aspxמפות טיולים
סט מפות ימיות הכולל 10 גליונותסט מפות ימיות הכולל 10 גליונותסט מפות ימיות הכולל 10 גליונותhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/map_mapa_yamit.aspxquickbuy

 

 

מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד. דיוק מקום של האורתופוטו, ברזולוציה קרקעית של 25 ס"מ לפיקסל, הינו 1.25 -/+ מ', ב-90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 2.5 -/+ מ'. דיוק המקום של האורתופוטו ברזולוציה קרקעית של 50 ס"מ לפיקסל, הינו 2.50 -/+ מ' ב- 90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 5 -/+ מ'.​אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000סריג גבהים 25 מטר מתוך מפות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/DEM25.aspxמוצרים דיגיטליים