קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפת א"י כולל חצי האי סיני, 1:750,000מפת א"י כולל חצי האי סיני, 1:750,000מפת א"י כולל חצי האי סיני, 1:750,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/2098.aspxמפות ארכיוניות
מפות בפורמט דיגיטלי 1:250,000מפות בקנ"מ 1:250,000 – מפות בפריסה ארצית בחלוקה לשני גליונות (צפוני ודרומי)מפות בפורמט דיגיטלי 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspxמוצרים דיגיטליים
​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap100000.aspxמפות
מפה טופוגרפית-יוטבתה-1:100,000מפה טופוגרפית-יוטבתה-1:100,000מפה טופוגרפית-יוטבתה-1:100,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1134.aspxמפות טופוגרפיות
מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250,000מפה פיזית בקנ"מ 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topo250.aspxמפות טיולים
מפה פיזית מדינית של המזרח התיכון (במוקד עירק),1:5,000,000מפה פיזית מדינית של המזרח התיכון (במוקד עירק),1:5,000,000מפה פיזית מדינית של המזרח התיכון (במוקד עירק),1:5,000,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/Iraq.aspxמפות נושאיות

 

 

קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
בנט"ל מתקדםבנט"ל מתקדםבנט"ל מתקדםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/bantal_Advanced.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד.אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים