קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפה טופוגרפית של תל-אביב בקנ"מ 1:50,000מפה טופוגרפית של תל-אביב בקנ"מ 1:50,000מפה טופוגרפית של תל-אביב בקנ"מ 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topo9TelAviv.aspxמפות טופוגרפיות
מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000מפה טופוגרפית של נתניה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/netanya50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפה טופוגרפית של נאות הכיכר,1:50,000מפה טופוגרפית של נאות הכיכר,1:50,000מפה טופוגרפית של נאות הכיכר,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/neotHakikar50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפה טופוגרפית של נווה זוהר,1:50,000מפה טופוגרפית של נווה זוהר,1:50,000מפה טופוגרפית של נווה זוהר,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/neveZohar50000.aspxמפות טופוגרפיות
מפה טופוגרפית של נהריה,1:50,000מפה טופוגרפית של נהריה,1:50,000מפה טופוגרפית של נהריה,1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/nahariya50000.aspxמפות טופוגרפיות
צפת 1:50,000מפה טופוגרפית של צפת בקנה מידה 1:50,000צפת 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/zfat50000.aspxמפות טופוגרפיות

 

 

מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISנתוני גובה בפורמט DIS-REG – מוצר המציג ה-DEM הרגולרי בצירוף נקודות אי-רציפות טופוגרפיות (לדג': נחל, מצוק, כביש).קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות סרוקות 1:50,000מפות בקנ"מ 1:50,000 המפות בפריסה ארצית בחלוקה ל-28 גיליונות. המפות מציגות כבישים, סוגי צמחייה, הידרולוגיה, נתוני גובה, מידע תיירותי וכד'.מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 0.25 מטרהאורתופוטו הינו מפת תצלום אשר יכולה לשמש כרקע לתכנון וליישומים גיאוגרפיים במערכות ממ"ג עירוניות, לפיקוח ומעקב אחר חריגות בנייה, לעדכון מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות ועוד. דיוק מקום של האורתופוטו, ברזולוציה קרקעית של 25 ס"מ לפיקסל, הינו 1.25 -/+ מ', ב-90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 2.5 -/+ מ'. דיוק המקום של האורתופוטו ברזולוציה קרקעית של 50 ס"מ לפיקסל, הינו 2.50 -/+ מ' ב- 90% מהנקודות הנבדקות ובכל מקרה לא עולה על 5 -/+ מ'.​אורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים