קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפת ישראל כבישים ויישובים,1:400,000מפת ישראל כבישים ויישובים,1:400,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/kvishimveIshuvim400000.aspx
ירושלים 1:50,000ירושלים 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/jerusalem50000.aspx
סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000סט מפות טופוגרפיות, 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/allTopo50000.aspx
מפות סרוקות 1:250,000מפות סרוקות 1:250,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster250000.aspx
צפת 1:50,000צפת 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/zfat50000.aspx
סדרת מפות הגליל והכרמל "מים לים",1:50,000סדרת מפות הגליל והכרמל "מים לים",1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/carmelveGalil.aspx

 

 

קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISקבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspx
מפתח גושיםמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspx
מפות סרוקות 1:50,000מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspx
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspx
בנט"ל מלאבנט"ל מלאhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/bantal_full.aspx
מפה סרוקה 1:400,000מפה סרוקה 1:400,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster400000.aspx