קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפת ישראל כבישים ויישובים,1:400,000מפת ישראל כבישים ויישובים,1:400,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/kvishimveIshuvim400000.aspx
מפת הולילנד 2000מפת הולילנד 2000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/holyLandMap.aspx
מפת גושמפת גושhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/gush.aspx
מפת העיר ירושלים באנגליתמפת העיר ירושלים באנגליתhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/JerusalemMap.aspx
מפת ערים-הרצליה(כולל כפר-סבא,רעננה, הוד השרון,רמת השרון)-1:12,500מפת ערים-הרצליה(כולל כפר-סבא,רעננה, הוד השרון,רמת השרון)-1:12,500http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1238.aspx
מפת העיר טבריה, 1:10,000מפת העיר טבריה, 1:10,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/1252.aspx

 

 

קבצי נתוני גובה בפורמט REG-DISקבצי נתוני גובה בפורמט REG-DIShttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/REG_DIS.aspx
מפות סרוקות 1:50,000מפות סרוקות 1:50,000http://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/raster50000.aspx
מפתח גושיםמפתח גושיםhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspx
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspx
אורתופוטו 0.25 מטראורתופוטו 0.25 מטרhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspx
מערך נתוני כתובותמערך נתוני כתובותhttp://mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/adressData.aspx