מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 48
בהודעת "משולחן המנכ"ל" מספר 30 מיום שני 19.10.2015, עדכנתי אתכם על קידום פעילות בשיתוף מינהל התכנון ליצירת אחידות בנוהלי הכנת מפת מדידה להיתר בניה ומפת עדות, זאת במסגרת רישוי זמין ותיקונים רלוונטיים בחוק התכנון והבניה.
בהמשך לכך, אנו נערכים לשינוי באופן הגשת מפות המדידה להיתר בניה: ​
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל