מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 46

מצורפת טיוטת חוק המדידות, להערות הציבור; להערותיכם. הטיוטה תוקנה בהתאם להערות שהתקבלו לאחר פרסום הטיוטה הקודמת, לרבות הערות לשכת המודדים המוסמכים, והותאמה לעקרונות של חוק שמאי המקרקעין תשס"א-2001. חשוב לנו מאוד לקבל את התייחסותכם לטיוטה.

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל