מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 50

מציינים 50 הודעות: הודעות "משולחן המנכ"ל" הפכו להיות אחד מערוצי התקשרות העיקריים של המרכז למיפוי ישראל ושלי אתכם, המודדות והמודדים. ההודעות כוללות מידע מגוון שמשפיע על העבודה היום-יומית במקצוע המדידות ועדכונים בנושאי רגולציה, טכנולוגיה, שרות ומדיניות.

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל